Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

ZNAMY WYNIKI KONKURSÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY M. SOPOTU W 2023!

ZNAMY WYNIKI KONKURSÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY M. SOPOTU W 2023!

Prezydenta Miasta Sopotu jeszcze w 2022 r. rozstrzygnął wszystkie konkursy ogłoszone w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych.

Wyniki znajdziesz pod linkami:

1) Zarządzenia Nr 1728/2022 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 30 grudnia 2022 r., w sprawie rozstrzygnięcia I konkursu w zakresie ochrony i promocji zdrowia, edukacji, działalności na rzecz integracji cudzoziemców, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, ekologii i ochrony środowiska, działań polityki społecznej oraz sportu:

https://bip.sopot.pl/a,21707,zarzadzenia-nr-17282022-prezydenta-miasta-sopotu-z-dnia-30-grudnia-2022-roku-w-sprawie-rozstrzygniec.html

2) Zarządzenie Nr 1724/2022 Prezydenta w sprawie rozstrzygnięcia I konkursu w zakresie Edukacji (UNICEF): https://bip.sopot.pl/a,21708,zarzadzenie-nr-17242022-prezydenta-miasta-sopotu-z-dnia-29-grudnia-2022-r-w-sprawie-rozstrzygniecia-.html

3) Zarządzenie Nr 1717/2022 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia I konkursu w zakresie pomocy społecznej w 2023 roku i w latach kolejne:

https://bip.sopot.pl/m,237,zarzadzenia-prezydenta-miasta-2022.html

 

Close Menu