Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Strona http://www.scop.sopot.pl/  korzysta z plików Cookies.  Pliki Cookies nie służą do zbierania danych osobowych Użytkowników. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies w Twojej przeglądarce.

Udostępnione przez Ciebie dane osobowe są chronione zgodnie z Polityką Ochrony Danych Osobowych obowiązującą w Stowarzyszeniu Na Drodze Ekspresji.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji
    z siedzibą w Sopocie, przy ul. Marynarzy 4, 81-835 Sopot (biuro@scop.sopot.pl). Administrator nie posiada inspektora ochrony danych.
  2. Udostępnione dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji działań informacyjnych, rekrutacyjnych, edukacyjnych, pośrednictwa wolontaryjnego, realizacji działań upowszechniających sopocki wolontariat i/lub dokumentujących udział w wydarzeniach podejmowanych w ramach oferty Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu
  3. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.
  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych skutkuje brakiem realizacji działań informacyjnych, rekrutacyjnych, edukacyjnych, pośrednictwa wolontaryjnego, realizacji działań upowszechniających sopocki wolontariat i/lub dokumentujących Twój udział w wydarzeniach podejmowanych w ramach oferty Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu
  5. Administrator może przekazywać Twoje dane na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia danych osobowych. Udostępnione dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  6. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub odwołania zgody oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  7. Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i do przenoszenia danych. Przysługuje Ci także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w formie pisemnego zgłoszenia (w tym e-mail) Administratorowi.
  8. W zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Close Menu