Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

SPOTKANIA SIECIUJĄCE

Spotkania sieciujące organizowane przez Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu mają na celu stworzenie swego rodzaju platformy informacyjnej, stanowiącej przestrzeń wymiany doświadczeń, nawiązywania współpracy, jak również wypracowywania wspólnych stanowisk, czy też diagnozowania w Sopocie aktualnych potrzeb społecznych.

Spotkania mają formułę otwartą i zazwyczaj skupione są wokół merytorycznych kwestii, wymagających dyskusji, opiniowania, poznania stanowisk, czy też wymiany informacji w danym obszarze. Przy współpracy z Sopocką Radą Organizacji Pozarządowych naturalnie są organizowane także przy okazji konsultacji aktów prawa miejscowego szczególnie ważnych dla sektora pozarządowego w Sopocie.

Organizowane spotkania co do zasady mają wymiar międzysektorowy, co oznacza że do udziału w spotkaniach zapraszani są przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz sektora publicznego zainteresowani danym obszarem działania.

Spotkana realizowane są co najmniej 2 razy w roku. O spotkaniach organizacje pozarządowe zawiadamiane są na co najmniej 2 tygodnie przed planowanym spotkaniem. Informacje umieszczane są w aktualnościach scop.sopot.pl, na profilu FP/Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i/lub Fb/Sopocki Wolontariat oraz poprzez wysyłkę newsletterem SCOPiW.

Close Menu