Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

KONKURS „WOLONTARIAT. AKTYWNI W SOPOCIE”

Konkurs „WOLONTARIAT. AKTYWNI W SOPOCIE” służy upowszechnianiu i promowaniu wolontariatu i aktywności społecznej w Sopocie. W ramach konkursu od 2009 r.  przyznawany jest tytuł  Sopocki Wolontariusz Roku w kategorii indywidualnej i grupowej, od 2011 r. – tytuł Organizacja/Instytucja Przyjazna Wolontariuszom oraz od 2017 r. tytuł Sopocki Koordynator Wolontariatu.

Nominacje składane w konkursie to sposób na pokazanie sopocianom wyjątkowych, aktywnych, zaangażowanych wolontariuszy działających w różnych obszarach życia społecznego.

Dla organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, to okazja, aby podziękować swoim wolontariuszom, by publicznie okazać im uznanie i wdzięczność za działania w danym roku kalendarzowym.

Dla wolontariuszy to sposób, aby zwrócić uwagę na wyróżniających się koordynatorów wolontariatu oraz wskazać organizacje/instytucje, które tworzą dobrą atmosferę współpracy, będąc przykładem dla innych organizatorów i animatorów wolontariatu.

Prawo zgłaszania kandydatów do konkursu mają wszyscy mieszkańcy Sopotu, sopockie organizacje pozarządowe i instytucje publiczne współpracujące z wolontariuszami, wolontariusze współpracujący z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz mieszkańców Sopotu oraz firmy działającym na terenie Sopotu, organizujące w swoich strukturach wolontariat pracowniczy.

Wyboru Laureatów w każdym roku dokonuje międzysektorowa Kapituła Konkursowa, złożona z co najmniej 5 osób, w tym z przedstawicieli organizacji pozarządowych, Gminy Miasta Sopotu i ubiegłorocznych Laureatów.

Wyniki konkursu każdego roku ogłaszane są podczas sopockich obchodów Dnia Wolontariusza – Gali Sopockiego Wolontariatu.

Nagrody dla Laureatów każdego roku fundowane są przez lokalnie działające firmy oraz instytucje publiczne (w szczególności instytucje kultury i sportu).

Szczegółowe zasady organizacji Konkursu doprecyzowuje Regulamin Konkursu WOLONTARIAT. AKTYWNI W SOPOCIE, corocznie aktualizowany.

Poznaj [klik->] Laureatów konkursu wszystkich edycji

Close Menu