Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

ORGANIZACJA PRACY

Celem działania Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego Gminy Miasta Sopotu poprzez reprezentowanie, wzmacnianie i integrowanie sektora pozarządowego oraz animowanie i wspieranie współpracy międzysektorowej.

Miejscem spotkań i biurem organizacyjnym Rady jest Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.

Rada działa systematycznie i w sposób ciągły, w oparciu o Regulamin. Swoje Zebrania realizuje co najmniej 1 raz w miesiącu (co do zasady w pierwszy wtorek miesiąca, w godz. 16.30-18.00).

Walne Zebrania sprawozdawczo-wyborcze organizuje co 3 lata zgodnie z Regulaminem Wyboru Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych, zawiadamiając o nim przedstawicieli organizacji pozarządowych z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem.

Bieżące informacje na profilu [klik->] Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych.

Close Menu