Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

ORGANIZACJA PRACY

Celem działania Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego Gminy Miasta Sopotu poprzez reprezentowanie, wzmacnianie i integrowanie sektora pozarządowego oraz animowanie i wspieranie współpracy międzysektorowej.

Miejscem spotkań i biurem organizacyjnym Rady jest Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.

Rada działa systematycznie i w sposób ciągły, w oparciu o Regulamin. Swoje Zebrania realizuje co najmniej 1 raz w miesiącu (co do zasady w pierwszy czwartek miesiąca, w godz. 16.00-19.00).

Walne Zebrania sprawozdawczo-wyborcze organizuje co 3 lata zgodnie z Regulaminem Wyboru Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych, zawiadamiając o nim przedstawicieli organizacji pozarządowych z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem.

W 2019 r. mija kadencja Rady 2016-2019. Powszechne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Sopockich Organizacji Pozarządowych odbędzie się w dniu 3 października 2019 r. o godz. 16.30 w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sopotu (nr 36, I piętro).

Zebranie zostanie podzielone na dwie części:

GODZ. 16.30-17.30: CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA Z DYSKUSJĄ

GODZ. 17.30-17.45: PRZERWA KAWOWA

GODZ. 17.45-18.45 CZĘŚĆ WYBORCZA

Zachęcamy do zapoznania z proponowanym [klik->] Porządkiem Obrad.

W części sprawozdawczej zostanie przedstawione [klik->] sprawozdanie Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych za kadencję 2016-2019.

W części wyborczej organizacje pozarządowe wybiorą reprezentację sopockiego sektora pozarządowego spośród zgłoszonych zgodnie z paragrafem 14 Regulaminu Wyboru (…) kandydatów na członków Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych. Zachęcamy do zapoznania z [klik->] Listą Kandydatów na członków SROP kadencji 2019-2022.

Bieżące informacje w wydarzeniu na profilu [klik->] Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych.

Close Menu