Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

ORGANIZACJA PRACY

Celem działania Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego Gminy Miasta Sopotu poprzez reprezentowanie, wzmacnianie i integrowanie sektora pozarządowego oraz animowanie i wspieranie współpracy międzysektorowej.

Miejscem spotkań i biurem organizacyjnym Rady jest Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.

Rada działa systematycznie i w sposób ciągły, w oparciu o Regulamin. Swoje Zebrania realizuje co najmniej 1 raz w miesiącu (zazwyczaj w pierwszy czwartek miesiąca, w godz. 16.00-19.00).

Walne Zebrania sprawozdawczo-wyborcze organizuje co 3 lata zgodnie z Regulaminem Wyboru Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych, zawiadamiając o nim przedstawicieli organizacji pozarządowych z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem.

Close Menu