Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

NEWSLETTER

Jednym z kluczowych narzędzi ukierunkowanych na upowszechnianie informacji o działaniach organizowanych w szczególności przez lokalne i regionalne organizacje pozarządowe i instytucje publiczne jest Newsletter SCOPiW dedykowany organizacjom pozarządowym i miejskim instytucjom oraz Newsletter Aktywni w Sopocie dedykowany wolontariuszom i potencjalnym wolontariuszom.

Newslettery SCOPiW oraz Aktywni w Sopocie zwyczajowo publikowane są co do zasady 2 x / m-u.

Dopisanie adresu mailowego do baz możliwe jest po złożeniu oświadczenia woli o dopisaniu adresu mailowego do bazy.

Aby dopisać się do wybranego newslettera należy z konta mailowego, które ma być dopisane do listy wysłać maila na biuro@scop.sopot.pl lub sopocki.wolontariat@ekspresja.org  w temacie/i-lub treści wiadomości wpisując PROSZĘ O DODANIE MOJEGO ADRESU MAILOWEGO DO BAZY NESLETTERA SCOPiW / lub do BAZY NEWSLETTERA AKTYWNI W SOPOCIE.

Close Menu