Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

DZIAŁANIA

Sopocka Rada Organizacji Pozarządowych kadencji 2016-2019 dla realizacji wyznaczonych celów przyjęła następujące formy ich realizacji:

  • Współpraca z samorządem miejskim, administracją publiczną, innymi partnerami życia społecznego, w szczególności poprzez rekomendowanie swoich przedstawicieli do międzysektorowych ciał doradczych oraz współpracę z Głównym Specjalistą ds. Organizacji Pozarządowych w Urzędzie Miasta Sopotu
  • Inicjowanie, współtworzenie i opiniowanie/konsultowanie projektów aktów prawnych, w szczególności dotyczących sektora pozarządowego w mieście, województwie i kraju
  • Wypracowywanie i prezentowanie wspólnego stanowiska odnośnie aktualnych zagadnień, problemów i rozwiązań, dotyczących sektora pozarządowego
  • Inicjowanie i wspieranie działań integrujących sektor pozarządowy w Sopocie, takich jak: spotkania branżowe i tematyczne organizacji pozarządowych, konkursy dla organizacji pozarządowych, Sopocki Festyn Organizacji Pozarządowych, kampania Sopocianie sopocianom 1%, obchody Dnia Wolontariusza, itp.
  • Opiniowanie i udzielanie rekomendacji organizacjom pozarządowym (w tym opiniowanie ofert realizacji zadań publicznych)
  • Promowanie zasad etycznych w organizacjach pozarządowych
  • Organizowanie i branie udziału w seminariach, sympozjach, konferencjach itp.

W latach 2017-2018 Sopocka Rada Organizacji Pozarządowych zainicjowała i zorganizowała dwie edycje „Sopockich Mikołajek”, które stały się swego rodzaju „marką” SROP kadencji 2016-2019, wpływając na jej pozytywny wizerunek i upowszechniając wiedzę o jej działalności. „Sopockie Mikołajki” zorientowane na integrację i wzmocnienie potencjału współpracy organizacji pozarządowych i administracji publicznej w Sopocie, stanowiły także doskonałą możliwość poznawania działalności organizacji pozarządowych i miejskich instytucji przez lokalną społeczność.

Zachęcamy do zapoznania ze [klik->] sprawozdaniem z działalności Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych kadencji 2016-2019

Close Menu