Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

CEL DZIAŁANIA RADY

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego Gminy Miasta Sopotu poprzez reprezentowanie, wzmacnianie i integrowanie sektora pozarządowego oraz animowanie i wspieranie współpracy międzysektorowej.

DZIAŁANIA

Sopocka Rada Organizacji Pozarządowych dla realizacji wyznaczonych celów przyjęła następujące formy ich realizacji:

  • Współpraca z samorządem miejskim, administracją publiczną, innymi partnerami życia społecznego, w szczególności poprzez rekomendowanie swoich przedstawicieli do międzysektorowych ciał doradczych oraz współpracę z Głównym Specjalistą ds. Organizacji Pozarządowych w Urzędzie Miasta Sopotu
  • Inicjowanie, współtworzenie i opiniowanie/konsultowanie projektów aktów prawnych, w szczególności dotyczących sektora pozarządowego w mieście, województwie i kraju
  • Wypracowywanie i prezentowanie wspólnego stanowiska odnośnie aktualnych zagadnień, problemów i rozwiązań, dotyczących sektora pozarządowego
  • Inicjowanie i wspieranie działań integrujących sektor pozarządowy w Sopocie, takich jak: spotkania branżowe i tematyczne organizacji pozarządowych, konkursy dla organizacji pozarządowych, Sopocki Festyn Organizacji Pozarządowych, kampania Sopocianie sopocianom 1%, obchody Dnia Wolontariusza, itp.
  • Opiniowanie i udzielanie rekomendacji organizacjom pozarządowym (w tym opiniowanie ofert realizacji zadań publicznych)
  • Promowanie zasad etycznych w organizacjach pozarządowych
  • Organizowanie i branie udziału w seminariach, sympozjach, konferencjach itp.

W latach 2017-2018 Sopocka Rada Organizacji Pozarządowych zainicjowała i zorganizowała dwie edycje „Sopockich Mikołajek”, które stały się swego rodzaju „marką” SROP kadencji 2016-2019, wpływając na jej pozytywny wizerunek i upowszechniając wiedzę o jej działalności. „Sopockie Mikołajki” zorientowane na integrację i wzmocnienie potencjału współpracy organizacji pozarządowych i administracji publicznej w Sopocie, stanowiły także doskonałą możliwość poznawania działalności organizacji pozarządowych i miejskich instytucji przez lokalną społeczność.

W latach 2019-2022 Sopocka Rada Organizacji Pozarządowych zainicjowała i zorganizowała trzy edycje zajęć z fizjoterapeutą na basenie solankowym dla sopockich wolontariuszy szczególnie zaangażowanych w pomaganie w związku z pandemią koronawirusa (2020 i 2021 r.) oraz w związku z pomaganiem uchodźcom wojennych z Ukrainy w Sopocie (2022 r.). Ponadto w jubileusz 120-lecia nadania Sopotowi praw Miejskich Rada ustanowiła Nagrodę „Sopocka Organizacja Pozarządowa Roku”, który będzie realizowany corocznie od 2021 r. włącznie. Pracowała także nad zmianą formuły Sopockiego Festynu Organizacji Pozarządowych dzięki czemu sopocianie mają większe szanse na aktywne zapoznanie się z działalnością lokalnie działających ngo’sów.

Zachęcamy do zapoznania ze:

[klik->] sprawozdaniem z działalności Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych kadencji 2019-2022

[klik->] sprawozdaniem z działalności Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych kadencji 2016-2019

Close Menu