Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

GODZINY PRACY

Czas pracy Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu jest elastyczny, co oznacza, iż w miarę możliwości jego pracownicy dostosowują się do potrzeb osób chętnych do skorzystania z oferty.

Co do zasady biuro SCOPiW jest otwarte od poniedziałku do piątku, w godzinach:

Poniedziałek: 8.30 – 18.00

Wtorek: 8.30-18.30 (3 x w miesiącu)

Środa: 8.30 – 18.00

Czwartek: 8.30 – 15.30 (1 x w miesiącu do godz. 18.30)

Piątek: 8.30-14.30

Doradztwo projektowe, wolontaryjne i księgowe realizowane jest po uprzednim umówieniu.

Zapraszamy do zgłoszenia potrzeby wsparcia osobiście (w biurze SCOPiW), telefonicznie lub mailowo. Wspólnie ustalimy dogodny termin spotkania lub przeprowadzimy konsultacje z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych.

Close Menu