Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

GODZINY PRACY SCOPiW

Czas pracy Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu jest elastyczny, co oznacza, iż w miarę możliwości jego pracownicy dostosowują się do potrzeb osób chętnych do skorzystania z oferty.

UWAGA: W pandemii koronawirusa częściowo pracujemy zdalnie!

Co do zasady biuro SCOPiW jest otwarte od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 – 17.00, w tym:

1) Spotkania indywidualne, doradztwo projektowe i księgowe realizujemy w godz. 8.15-16.15 po uprzednim umówieniu wizyty.

Zapraszamy do zgłoszenia potrzeby wsparcia telefonicznie (58 341 83 52 / 518 838 795) lub mailowo (biuro@scop.sopot.pl). Wspólnie ustalimy dogodny termin spotkania lub przeprowadzimy konsultacje z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych.

2) Spotkania indywidualne i doradztwo w zakresie wolontariatu realizujemy w godz. 9.00-17.00 po uprzednim umówieniu wizyty.

Zapraszamy do zgłoszenia potrzeby wsparcia telefonicznie (58 341 83 52 / 729 863 777) lub mailowo (p.szczepanska@wolontariat.sopot.pl). Wspólnie ustalimy dogodny termin spotkania lub przeprowadzimy konsultacje z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych.

Close Menu