Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

SZKOLENIA

Szkolenia organizowane w Sopockim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu mają formę warsztatową lub instruktażu szkoleniowego i stanowią bezpośrednią odpowiedź na potrzeby edukacyjne sopockich organizacji pozarządowych.

Stałą ofertę realizowaną w każdym roku stanowią szkolenia  z zakresu:

  1. prawidłowego przygotowania oferty realizacji zadania publicznego
  2. poprawnego sporządzenia sprawozdania z realizacji zadania publicznego (rozliczanie przyznanych dotacji)
  3. wolontariatu w organizacji pozarządowej i instytucji publicznej (przygotowanie miejsca i zespołu do współpracy z wolontariuszami – kwestie formalne, prawa i obowiązki wolontariuszy).

O szkoleniu organizacje pozarządowe zawiadamiane są na co najmniej 2 tygodnie przed planowanym szkoleniem. Informacje umieszczane są w aktualnościach scop.sopot.pl, na profilu FP/Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i/lub Fb/Sopocki Wolontariat oraz poprzez wysyłkę newsletterem SCOPiW.

DO WSZYSTKICH SZKOLEŃ PROWADZONA JEST REKRUTACJA. ILOŚĆ MIEJSC W POSZCZEGÓLNYCH SZKOLENIACH OGRANICZONA (GRUPA SZKOLENIOWA LICZY MAX 15 OSÓB). UDZIAŁ WE WSZYSTKICH SZKOLENIACH JEST BEZPŁATNY.

Close Menu