Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

SKŁAD

Od 2002 roku sopockie organizacje pozarządowe posiadają swoją reprezentację w postaci Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych. Kadencja Rady trwa 3 lata. Wybrani w powszechnych wyborach przedstawiciele Rady zobowiązani są do reprezentowania interesu sektora organizacji pozarządowych.

Wolą Powszechnego Zebrania przedstawicieli sopockich organizacji pozarządowych z dnia 3 października 2019 r. w skład SROP kadencji 2019-2022, weszło 9 przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Podczas I zebrania Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych, w dniu 22.10.2016 r. dokonano wyboru Prezydium Rady.

SKŁAD SOPOCKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W KADENCJI 2019 – 2022

1. Anna Horak, przewodnicząca SROP
2. Adam Wojewódka, wiceprzewodniczący SROP
3. Paulina Kwiatkowska, sekretarz SROP
4. Paweł Andrzejczak, reprezentant Sopockiego Klubu Lekkoatletycznego
5. Jakub Zdunek, reprezentant Stowarzyszenia „Sopocki Dom”
6. Agnieszka Wyrzykowska, reprezentantka Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział Pomorski, Koło Sopot
7. Joanna Małaczyńska-Rentfleisz, reprezentantka Fundacji Sport na Zdrowie
8. Magda Adamowska, reprezentantka Fundacji Sopocki Teatr Muzyczny Baabus Musicalis
9. Monika Gorszyniecka, reprezentantka Fundacji Rozwoju Edukacji „Trefl”
———————————————————————————————————————————————————————-

W dniu 26 kwietnia 2021 r. Sopocka Rada Organizacji Pozarządowych, w związku z zakończeniem współpracy p. Moniki Gorszynieckiej z Fundacją Rozwoju Edukacji Trefl przyjęła Jej rezygnację z pracy w Sopockiej Radzie Organizacji Pozarządowych.

Zgodnie z regulaminem Rady i protokołem z wyborów Powszechnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Sopockich Organizacji Pozarządowych nastąpiło dokooptowanie 9-go członka Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych.

Skład Rady uzupełnił p. Krzysztof Iwanow ze Stowarzyszenia Mieszkańcy dla Sopotu – kolejna osoba z listy kandydatów, która uzyskała największą liczbę głosów i potwierdziła swoją gotowość do prac w Radzie.

Sopocka Rada Organizacji Pozarządowych serdecznie dziękuje p. Monice Gorszynieckiej za zaangażowanie i społeczną pracę na rzecz III sopockiego sektora w okresie październik 2019 – kwiecień 2021. Jednocześnie wita w gronie p. Krzysztofa Iwanowa życząc owocnej współpracy.


AKTUALIZACJA SKŁADU SOPOCKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH KADENCJI 2019-2022,  z dnia 26.04.2021 r.

1. Anna Horak, przewodnicząca SROP
2. Adam Wojewódka, wiceprzewodniczący SROP
3. Paulina Kwiatkowska, sekretarz SROP
4. Paweł Andrzejczak, reprezentant Sopockiego Klubu Lekkoatletycznego
5. Jakub Zdunek, reprezentant Stowarzyszenia „Sopocki Dom”
6. Agnieszka Wyrzykowska, reprezentantka Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział Pomorski, Koło Sopot
7. Joanna Małaczyńska-Rentfleisz, reprezentantka Fundacji Sport na Zdrowie
8. Magda Adamowska, reprezentantka Fundacji Sopocki Teatr Muzyczny Baabus Musicalis
9. Krzysztof Iwanow, reprezentant Stowarzyszenia Mieszkańcy dla Sopotu
Close Menu