Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

SKŁAD

Od 2002 roku sopockie organizacje pozarządowe posiadają swoją reprezentację w postaci Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych. Kadencja Rady trwa 3 lata. Wybrani w powszechnych wyborach przedstawiciele Rady zobowiązani są do reprezentowania interesu sektora organizacji pozarządowych.

Wolą Powszechnego Zebrania przedstawicieli sopockich organizacji pozarządowych z 25 października 2022 r. w skład SROP kadencji 2022-2025, weszło 9 przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Podczas I zebrania Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych, w dniu 10.11.2022 r. został dokonany wybór Prezydium Rady.

SKŁAD SOPOCKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W KADENCJI 2022 – 2025

2. Jakub Zdunek, Wiceprzewodniczący SROP, reprezentant Stowarzyszenia Wsparcia i Interwencji „Support”
3. Agnieszka Rogowska, Sekretarz SROP, reprezentantka Trójmiejskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratownicza TGPR
4. Barbara Dudycz-Hajgiel, reprezentantka Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON
6. Aleksandra Gosk – reprezentantka Stowarzyszenia Przyjazny Sopot
7. Joanna Małaczyńska-Rentfleisz – reprezentantka Fundacja Sport na Zdrowie
8. Paulina Starostka – reprezentantka Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec ZHP Sopot
9. Anna Wnukowska – reprezentantka Stowarzyszenia Sopocki Dom

 


SKŁAD SOPOCKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH KADENCJI 2019-2022 [KLIK->] TUTAJ

Close Menu