Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

SKŁAD

Od 2002 roku sopockie organizacje pozarządowe posiadają swoją reprezentację w postaci Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych. Kadencja Rady trwa 3 lata. Wybrani w powszechnych wyborach przedstawiciele Rady zobowiązani są do reprezentowania interesu sektora organizacji pozarządowych. Wolą Powszechnego Zebrania przedstawicieli sopockich organizacji pozarządowych z dnia 10 października 2016 r. w skład SROP kadencji 2016-2019, weszło 9 przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Podczas I zebrania Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych, w dniu 26.10.2016 r. dokonano wyboru Prezydium Rady.

SKŁAD SOPOCKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W KADENCJI 2016 – 2019

  1. Horak Anna (Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji), Przewodnicząca Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych
  2. Ewa Lewandowska (Fundacja Sport na Zdrowie), Wiceprzewodnicząca Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych
  3. Brudzyńska Joanna (Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Sopot), Sekretarz Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych
  4. Andrzejczak Paweł (Sopocki Klub Lekkoatletyczny)
  5. Gosławska-Mironowicz Marta (Fundacja Grupy Ergo Hestia Na Rzecz Integracji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Integralia)
  6. Wyrzykowska Agnieszka (Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Oddział Pomorski, Koło w Sopocie)
  7. Dudycz-Hajgiel Barbara (Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON)
  8. Barbara Kühn (Stowarzyszenie In Memoriam) – dokooptowana w miejsce Małgorzaty Tarasiewicz (Stowarzyszenie Mieszkańcy dla Sopotu)

Swoje rezygnacje z pracy w kadencji 2016-2019 złożyli:

  • Tarasiewicz Małgorzata (Stowarzyszenie Mieszkańcy dla Sopotu)
  • Kordas Adrian A. (Fundacja MY)

W dniu 3 października 2019 r., o godz. 16.30 w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sopotu (nr 36, I piętro) odbędzie się Powszechne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Sopockich Organizacji Pozarządowych, podczas którego zostanie wybrany skład Rady kadencji 2019-2022.

Close Menu