Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

SKŁAD

Od 2002 roku sopockie organizacje pozarządowe posiadają swoją reprezentację w postaci Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych. Kadencja Rady trwa 3 lata. Wybrani w powszechnych wyborach przedstawiciele Rady zobowiązani są do reprezentowania interesu sektora organizacji pozarządowych.

Wolą Powszechnego Zebrania przedstawicieli sopockich organizacji pozarządowych z dnia 3 października 2019 r. w skład SROP kadencji 2019-2022, weszło 9 przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Podczas I zebrania Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych, w dniu 22.10.2016 r. dokonano wyboru Prezydium Rady.

SKŁAD SOPOCKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W KADENCJI 2019 – 2022

1. Anna Horak, przewodnicząca SROP
2. Adam Wojewódka, wiceprzewodniczący SROP
3. Paulina Kwiatkowska, sekretarz SROP
4. Paweł Andrzejczak, reprezentant Sopockiego Klubu Lekkoatletycznego
5. Jakub Zdunek, reprezentant Stowarzyszenia „Sopocki Dom”
6. Agnieszka Wyrzykowska, reprezentantka Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział Pomorski, Koło Sopot
7. Joanna Małaczyńska-Rentfleisz, reprezentantka Fundacji Sport na Zdrowie
8. Magda Adamowska, reprezentantka Fundacji Sopocki Teatr Muzyczny Baabus Musicalis
9. Monika Gorszyniecka, reprezentantka Fundacji Rozwoju Edukacji „Trefl”
Close Menu