Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

DORADZTWO

W Sopockim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu na bieżąco możesz nieodpłatnie korzystać ze wsparcia doradczego. W zależności od potrzeb, doradztwo może mieć formę indywidualną lub grupową, on-line lub w biurze SCOPiW.

W SCOPiW uzyskasz wsparcie w zakresie:

 • projektowym:
 1. źródła finansowania
 2. prawidłowe przygotowanie oferty realizacji zadania publicznego
 3. prowadzenie dokumentacji zadania i bieżący monitoring jego realizacji
 4. rozliczanie zadania i prawidłowe sporządzenie sprawozdania z jego realizacji
 • prawnym:
 1. zakładanie stowarzyszeń i fundacji
 2. obowiązki związane z prowadzeniem organizacji
 3. uzyskanie statusu OPP
 4. likwidacja organizacji
 • wolontaryjnym:
 1. przygotowanie miejsca i zespołu do współpracy z wolontariuszami – kwestie formalne
 2. możliwości podejmowania aktywności wolontaryjnej – prawa i obowiązki wolontariuszy
 • księgowym

Wsparcie doradcze jest realizowane po szybszym umówieniu telefonicznym: 518 838 795 | 58 341 83 52 lub mailowym: biuro@scop.sopot.pl.

Close Menu