Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

UŻYCZENIA

W Sopockim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu organizacje pozarządowe oraz miejskie instytucje publiczne mogą korzystać z zasobów, którymi dysponujemy. Nasze wsparcie infrastrukturalne ma na celu ułatwienie realizacji statutowych działań poprzez ograniczanie kosztów, które organizacja/instytucja w innym wypadku musiałaby ponieść.

W ramach oferty wsparcia możliwe jest:

  1. użyczenie w pełni wyposażonej sali szkoleniowej (41m2, stacjonarne stanowisko komputerowe z podłączeniem do Internetu, projektor, ekran projekcyjny, nagłośnienie, zastawa konferencyjna)
  2. użyczenie projektora
  3. użyczenie ekranu projekcyjnego
  4. użyczenie parasoli plenerowych (10 sztuk, na betonowych podstawach (ok. 30 kg/podstawa)
  5. nieodpłatny wydruk i ksero niezbędnych dokumentów z wiązanych z prowadzoną działalnością
  6. użyczanie adresu dla celów rejestrowych i doręczeń dla nowozakładanych organizacji pozarządowych

Warunkiem skorzystania ze wsparcia infrastrukturalnego jest konieczność rezerwacji, samoobsługi oraz pozostawienia użyczanej sali, czy też użyczanych sprzętów w stanie wyjściowym. Użyczający każdorazowo podpisuje oświadczenie o przejęciu pełnej odpowiedzialności za użyczaną salę / użyczany sprzęt, obowiązujące na czas umowy użyczenia, określony w oświadczeniu.

Close Menu