Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

UŻYCZENIA

W Sopockim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu organizacje pozarządowe oraz miejskie instytucje publiczne mogą korzystać z zasobów, którymi dysponujemy. Nasze wsparcie infrastrukturalne ma na celu ułatwienie realizacji statutowych działań poprzez ograniczanie kosztów, które organizacja/instytucja w innym wypadku musiałaby ponieść.

W ramach oferty wsparcia możliwe jest, w szczególności:

  1. użyczenie w pełni wyposażonej sali szkoleniowej (41m2, od 10 do 20 miejsc, projektor, ekran projekcyjny, nagłośnienie, zastawa konferencyjna)
  2. użyczenie „Dobrego Miejsca” – pokoju konsultacyjnego (na spotkania do 5 osób)
  3. użyczenie projektora
  4. użyczenie ekranu projekcyjnego
  5. użyczenie parasoli plenerowych (10 sztuk, na betonowych podstawach (ok. 30 kg/podstawa)
  6. nieodpłatny wydruk i ksero niezbędnych dokumentów z wiązanych z prowadzoną działalnością
  7. użyczanie adresu dla celów rejestrowych i doręczeń dla nowozakładanych organizacji pozarządowych

Warunkiem skorzystania ze wsparcia infrastrukturalnego jest konieczność rezerwacji, samoobsługi oraz pozostawienia użyczanej sali, czy też użyczanych sprzętów w stanie wyjściowym. Użyczający każdorazowo podpisuje oświadczenie o przejęciu pełnej odpowiedzialności za użyczaną salę / użyczany sprzęt, obowiązujące na czas umowy użyczenia, określony w oświadczeniu.

REZERWACJE POD NUMERAMI TELEFONÓW LUB MAILOWO:

699 866 548 / kontakt@ekspresja.org

518 838 795 / biuro@scop.sopot.pl

729 863 879 / sopocki.wolontariat@ekspresja.org

729 863 777 / p.szczepanska@wolontariat.sopot.pl

Close Menu