Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

SOPOCKI FESTYN ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

W miesiącu wrześniu,  nieprzerwanie od 2002 roku na Skwerze Kuracyjnym przy Sopockim Molo organizowany jest Sopocki Festyn Organizacji Pozarządowych. To wydarzenie na stałe wpisane w kalendarz sopockich imprez, zorientowane jest na upowszechnianie działalności sopockiego sektora pozarządowego, w szczególności wśród mieszkańców Sopotu. To również przestrzeń wymiany informacji, nawiązywania współpracy, dzielenia się doświadczeniami, inspiracji oraz integracji jego uczestników wokół aktualnych problemów społecznych.

Stałe elementy festynu to:

  1. PARADA POZARZĄDOWA
  2. WRĘCZENIE NAGRODY PREZYDENTA MIASTA SOPOTU „SOPOCKIE SERCE”
  3. TARGI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
  4. WYSTĘPY ARTYSTYCZNE I KONCERTY

Do udziału w Festynie zapraszane są organizacje pozarządowe, jak również grupy nieformalne i instytucje miejskie w szczególności współpracujące z III sektorem w Sopocie. Rocznie  w festynie bierze udział ok. 60 wystawców aktywnie promujących swoją działalność.

Nabór do udziału w festynie w każdym roku rozpoczyna się w czerwcu i trwa do początku sierpnia. Podmioty zainteresowane współpracą przy organizacji wydarzenia w danym roku kalendarzowym swój akces mogą zgłaszać do końca kwietnia mailowo biuro@scop.sopot.pl lub telefonicznie: 518 838 795, 58 341 83 52

Close Menu