Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

SOPOCKI FESTYN ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

W miesiącu wrześniu, od 2002 do 2019 roku na Skwerze Kuracyjnym przy Sopockim Molo każdego roku odbywał się Sopocki Festyn Organizacji Pozarządowych. To wydarzenie na stałe wpisane w kalendarz sopockich imprez, zorientowane jest na upowszechnianie działalności sopockiego sektora pozarządowego, w szczególności wśród mieszkańców Sopotu. To również przestrzeń wymiany informacji, nawiązywania współpracy, dzielenia się doświadczeniami, inspiracji oraz integracji jego uczestników wokół aktualnych problemów społecznych.

Okres pandemii i wprowadzone obostrzenia spowodowały konieczność zmiany formuły Festynu. W roku 2020 w miejsce Festynu zorganizowano przy współpracy z Sopockimi Domami Sąsiedzkimi 8 osiedlowych Pikników Sąsiedzkich, natomiast w 2021 r. we współpracy z Sopockim Klubem Lekkoatletycznym, na Stadionie Leśnym – Integracyjny Piknik „Wielkie Sąsiedzkie Grillowanie”. Efekty zrealizowanych wydarzeń stanowiły doskonały materiał do prowadzonej ewaluacji. Jasnym stało się, że niezbędne jest wprowadzenie zmian, dzięki którym mieszkańcy lepiej poznają działające w naszym mieście ngo’sy, a same organizacje także będą miały większe szanse na skuteczniejszą prezentację i możliwości integracji.

W roku 2024 r. w niedzielę 22 września, na tarasie Sopockiego Stadionu Lekkoatletycznego odbędzie się:

WIELKIE SĄSIEDZKIE GRILLOWANIE. Integracyjny Piknik Sąsiedzki – Festyn Organizacji Pozarządowych vol. 18

Podczas festynu 2024, m.in.:

  1. PREZENTACJA SOPOCKICH NGO’SÓW POPRZEZ ORGANIZACJĘ RÓŻNORODNYCH ATRAKCJI DLA RODZIN
  2. WRĘCZENIE NAGRODY PREZYDENT MIASTA SOPOTU „SOPOCKIE SERCE”
  3. WYSTĘPY ARTYSTYCZNE I KONCERTY
  4. DMUCHAŃCE, GRY I ZABAWY (m.in. artystyczne, twórcze i sportowe)
  5. STREFA GASTRO (grill, kawiarenki pozarządowe, foodtrucki)

Do udziału w Festynie zapraszane są organizacje pozarządowe, jak również grupy nieformalne i instytucje miejskie, w szczególności współpracujące z III sektorem w Sopocie. Liczymy, iż w 2024 r. weźmie udział ok. 40 podmiotów.

Nabór do udziału w festynie rozpocznie się w II połowie lipca. Elektroniczne zgłoszenia wystawców będą przyjmowane do 9 września br.

Podmioty zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu pod mailem: biuro@scop.sopot.pl lub telefonicznie: 518 838 795.

Close Menu