Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ZDROWIA, DZIAŁAŃ POLITYKI SPOŁECZNEJ  I NA RZECZ CUDZOZIEMCÓW ROZSTRZYGNIĘTY

KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ZDROWIA, DZIAŁAŃ POLITYKI SPOŁECZNEJ I NA RZECZ CUDZOZIEMCÓW ROZSTRZYGNIĘTY

Prezydent Miasta Sopotu, po zapoznaniu z wynikami pracy komisji konkursowej,  rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu

  • ochrony i promocji zdrowia
  • działań polityki spoęłcznej
  • działalności na rzecz cudzoziemców

Wartość zleconych zadań opiewa na: 327 518,42 zł.

Poznaj zarządzenie Prezydenta wraz z podmiotami wybranymi do realizacji zadań publicznych [klik->] TUTAJ

Źródło informacji BIP Sopot

Close Menu