Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

SOPOCKI FUNDUSZ SĄSIEDZKI! ZGŁOŚ I ZREALIZUJ SWOJĄ LOKALNĄ INICJATYWĘ.

SOPOCKI FUNDUSZ SĄSIEDZKI! ZGŁOŚ I ZREALIZUJ SWOJĄ LOKALNĄ INICJATYWĘ.

Sopocki Fundusz Sąsiedzki (dalej: fundusz) został ustanowiony w ramach zadania „Sopockie Domy Sąsiedzkie” w jubileusz 120-lecia Sopotu i jest finansowany ze środków Gminy Miasta Sopotu.

Jego celem jest pobudzanie i wzmacnianie aktywności społecznej sopocian i sopocianek oraz wzmacnianie więzi sąsiedzkich i lokalnej współpracy.

  1. CZYM JEST SOPOCKI FUNDUSZ SĄSIEDZKI?

Jest to część budżetu Sopockich Domów Sąsiedzkich (10 tys. zł), o którym bezpośrednio mogą decydować Mieszkańcy poprzez zgłaszanie lokalnych inicjatyw.

  1. O JAKIE ŚRODKI MOGĘ APLIKOWAĆ?

Do 1000,00 zł na realizację 1 inicjatywy.

  1. KTO MOŻE ZGŁASZAĆ PROJEKTY INICJATYW?

Grupy co najmniej 3 osobowe, chcące realizować wspólnie działania; mogą to być np. grupy sąsiadów, grupy uczniów, drużyny harcerskie, koła zainteresowań, grupy wolontariuszy. Osoby wchodzące w skład grupy w przeważającej liczbie muszą być mieszkańcami Sopotu.
W przypadku, gdy grupę tworzą osoby niepełnoletnie dodatkowo należy wskazać opiekuna tej grupy.

  1. NA CO MOGĘ PRZEZNACZYĆ KWOTĘ, O KTÓRĄ APLIKUJĘ?

Dofinansowanie może być przeznaczone na inicjatywy służące dobru wspólnemu i integracji Mieszkańców Sopotu. Pomysły mogą obejmować takie działania jak, np.: zorganizowanie sąsiedzkiego spotkania, festynu, koncertu, wystawy, zajęć cyklicznych bądź jednorazowych. Mogą to być także inicjatywy służące rozwiązaniu wspólnego, sąsiedzkiego problemu.

  1. KTO JEST OPERATOREM ŚRODÓW?

Operatorem funduszu, który w roku 2021 stanowi 10 000,00 zł jest Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji – realizator zadania „Sopockie Domy Sąsiedzkie”. To do tej organizacji składa się wnioski i współpracuje przy realizacji swojego pomysłu.

  1. CZY KTOŚ POMOŻE MI W PISANIU WNIOSKU?

Chętnie skonsultujemy pomysły na sąsiedzkie inicjatywy i przeprowadzimy przez proces pisania projektu.

Ogólne spotkanie informacyjne dotyczące Funduszu:
Czwartek 17 czerwca godz. 17:00: Dom Sąsiedzki „Tęczowy Dom” ul. 23 Marca 32 C.

Można także umówić się na spotkanie indywidualne/warsztatowe: sopockie.domy.sasiedzkie@sopot.pl | 699 857 138

Swoje pomysły można także skonsultować w Sopockim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Marynarzy 4 w Sopocie: biuro@scop.sopot.p | 518 838 795 

  1. TERMINY:

Operator przewiduje ciągły nabór inicjatyw począwszy od 7 czerwca do 3 grudnia 2021 r., aż do wyczerpania alokacji 10 000,00 zł w roku 2021. Operator w ramach „Sopockiego Funduszu Sąsiedzkiego” przewiduje dofinansowanie co najmniej 10 inicjatyw. Projekty mogą być realizowane najdalej do 25 grudnia 2021 r.

Szczegółowe informacje dot. Sopockiego Funduszu Sąsiedzkiego udziela operator funduszu – Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji:

Dom Sąsiedzki „Tęczowy Dom”: Zuzanna Ostrowska, koordynatorka Sopockich Domów Sąsiedzkich: sopockie.domy.sasiedzkie@gmail.com tel. 699 857 138
Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu: Anna Horak, koordynatorka Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu: biuro@scop.sopot.pl | 58 341 83 52

Do pobrania:

  1. [klik->] Regulamin Sopockiego Funduszu Sąsiedzkiego
  2. [klik->] Wniosek o dofinansowanie inicjatywy (projektu) w ramach Sopockiego Funduszu Sąsiedzkiego

„Sopocki Fundusz Sąsiedzki”, czyli budżet partycypacyjny na lokalne inicjatywy społeczne utworzony w ramach zadania „Sopockie Domy Sąsiedzkie”, finansowany ze środków Gminy Miasta Sopotu.

 

Close Menu