Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

WYBORY DO POMORSKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

WYBORY DO POMORSKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Do 20 maja 2019 r. trwa głosowanie na członków Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych. Każdej organizacji z siedzibą w województwie pomorskim przysługuje 1 głos, który należy oddać na kandydata ze swego subregionu.

W subregionie metropolitalnym swoim głosem można wesprzeć wybranego kandydata/wybraną kandydatkę:

  1. Jerzy Boczoń z Fundacji Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych
  2. Tadeusz Podymiak z Fundacji Edukacji i Działań Społecznych
  3. Zenon Suchecki z Fundacji Garaż Historii
  4. Urszula Zalewska z Fundacji Nadaktywni
  5. Agnieszka Radzimska-Kowalik z Fundacji Mikroakademia
  6. Monika Chabior z Pomorskiego Zrzeszenia Ludowego Zespoły Sportowe w Gdańsku
  7. Daniel Lessnau z Północno-Kaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej

Aby głos był ważny musi być oddany na karcie do głosowania PROP 2019 przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania organizacji (zgodnie z KRS lub wpisem w ewidencji) oraz dostarczony do 20 maja 2019 r.

  • w wersji papierowej do godz. 15:30 do siedziby Fundacji RC (Gdańsk, Al. Grunwaldzka 5)

LUB

Kandydatów z subregionów nadwiślańskiego, słupskiego i południowego znajdziesz w Protokole z posiedzenia Komisji Wyborczej w ramach wyborów do PROP.

Close Menu