Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Seminarium „Aktywność Obywatelska w Sopocie na przykładzie budżetu obywatelskiego” | 25 czerwca br.

Seminarium „Aktywność Obywatelska w Sopocie na przykładzie budżetu obywatelskiego” | 25 czerwca br.

W Trójmieście po raz pierwszy Budżet Obywatelski zrealizowano w Sopocie w 2011 roku. Był to równocześnie pierwszy Budżet Obywatelski w Polsce. Czy ma on realny wpływ na aktywność obywatelską mieszkańców? Jakie kluczowe dylematy wiążą się z rozwojem budżetu obywatelskiego? Jak dziesięcioletnie doświadczenie realizacji budżetu obywatelskiego w Sopocie wypadło w badaniu Pomorskiej Pracowni Badań Obywatelskich?

Zapraszamy do udziału w seminarium „Aktywność Obywatelska w Sopocie na przykładzie budżetu obywatelskiego”, które odbędzie się w piątek 25 czerwca br., w godz. 12:45-15:00 w  Zespole Szkół Handlowych w Sopocie (ul. T. Kościuszki 18/20, sala gimnastyczna).

W programie spotkania:

1.Działalność Pomorskiej Pracowni Badań Obywatelskich

Łukasz Samborski, Dyrektor Fundacji RC, koordynator Pomorskiej Pracowni Badań Obywatelskich

2. Wykład „Partycypacja mieszkańców we współzarządzaniu miastem/gminą w kontekście budżetów obywatelskich”

prof. zw. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński, Uniwersytet Gdański

3. Budżet obywatelski na podstawie badań

dr Magdalena Muszel, autorka opracowania [klik->] „Aktywność Obywatelska w Trójmieście na przykładzie budżetów obywatelskich”

4. Panel dyskusyjny „Udział mieszkańców w realizacji budżetu obywatelskiego” z udziałem zaproszonych gości:

prof. zw. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński,  

dr Magdalena Muszel, Fundacja Zatoka,

Katarzyna Alesionek, Biuro Promocji i Komunikacji Społecznej w Urzędzie Miasta Sopotu

Aleksandra Gosk, Radna Miasta Sopotu, pomysłodawczyni inicjatyw do sopockiego BO

Liczba miejsc w seminarium ograniczona (do 25 osób). 

O udziale decydować będzie kolejność zgłoszeń, na które czekamy do 23 czerwca pod linkiem:

https://forms.gle/MJ5WZvCd3TUvkEGB7

Organizatorzy seminarium:

Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych, Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, Pomorska Pracownia Badań Obywatelskich

Współpraca:

Miasto Sopot, Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy Stowarzyszeniu Na Drodze Ekspresji

Seminarium dofinansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich oraz ze środków Gminy Miasta Sopotu.

Close Menu