Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

XVII Sopocki Festyn Organizacji Pozarządowych | rekrutacja wystawców

XVII Sopocki Festyn Organizacji Pozarządowych | rekrutacja wystawców

Chcesz aktywnie promować działalność swojej organizacji? Weź udział w 17tym spotkaniu sektora pozarządowego w Sopocie, które będzie miało miejsce tradycyjnie w 2-gą sobotę września, czyli 14 września br. na Skwerze Kuracyjnym Sopockiego Molo.

Do udziału w tegorocznej edycji Festynu zapraszamy organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz miejskie instytucje publiczne, gotowe do aktywnej promocji swojej działalności.

Festyn to przede wszystkim możliwość upowszechniania działalności sektora pozarządowego wśród sopocian i turystów. To również przestrzeń wymiany informacji, nawiązywania współpracy i integracji wokół ważnych problemów społecznych.

Podmioty chętne do współtworzenia Festynu mogą promować się w dowolnej, aktywnej formie poprzez:

1) udział w Paradzie Pozarządowej

Tradycyjnie festyn rozpoczyna Parada, która przejdzie ulicą Bohaterów Monte Cassino, by ok. godz. 12:00 w Muszli Koncertowej Skweru Kuracyjnego oficjalnie rozpocząć doroczne święto pozarządowców

2) organizację stoiska promocyjnego

Na Skwerze Kuracyjnym w godz. 11.30-15.00 podmioty biorące udział w festynie promują swoją działalność w dowolnej, atrakcyjnej dla odbiorców formie

3) prezentację działalności artystycznej na Scenie Muszli Koncertowej Sopockiego Molo

Program artystyczny Festynu to składowa propozycji podmiotów prowadzących przede wszystkim działalność kulturalną (godz. 12.30-15.00).

Podmioty zainteresowane nieodpłatnym udziałem w Festynie powinny do dnia 27 sierpnia br. przesłać elektroniczne zgłoszenie. Ze względów organizacyjnych – bardzo prosimy nie zwlekać ze zgłoszeniem udziału do ostatniego dnia.

Szczegółowe informacje: Anna Horak, biuro@scop.sopot.pl, 518 838 795, 58 341 83 52

Close Menu