Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Sopotu z organizacjami pozarządowymi (…) na rok 2020.

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Sopotu z organizacjami pozarządowymi (…) na rok 2020.

Sopocka Rada Organizacji Pozarządowych zaprasza do konsultowania Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Sopotu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020.

Uwagi do programu należy składać na formularzu konsultacyjnym do 16 sierpnia  br. do godz. 12.00.

Dokumenty źródłowe dostępne w BIP Sopot.

 

 

 

Close Menu