Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

WYBORY DO POMORSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

WYBORY DO POMORSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Do 17 maja 2019 r. trwa głosowanie na członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Każdej organizacji z siedzibą w województwie pomorskim przysługuje 1 głos na jednego wybranego kandydata z każdego obszaru z LISTY KANDYDATÓW (maksymalnie można oddać głos na 8 kandydatów z 8 różnych obszarów.).

Głosowanie na kandydatów odbywa się na „Karcie do głosowania na członka Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego” (na jednej karcie oddaje się 1 głos na wybranego z listy kandydata). Kartę do głosowania należy opatrzeć datą, pieczęcią oraz podpisem/podpisami osób uprawnionych (zgodnie z KRS lub wpisem w ewidencji). Wypełnione karty do głosowania należy złożyć W ORYGINALE W ZAMKNIĘTEJ KOPERCIE W FORMIE PAPIEROWEJ:

  • osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (ul. Okopowa 21/27, Gdańsk) w godz. 7:45-15:45, z dopiskiem „ROPS. Głosowanie na członka PRDPP. Nie otwierać”;
  • za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres Urzędu:
    Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, z dopiskiem: „ROPS. Głosowanie na członka PRDPP. Nie otwierać”.

Szczegółowych informacji udziela p. Jarosław Rutkowski: tel. 58 32 68 894, email: j.rutkowski@pomorskie.eu

Close Menu