Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Sopockie Domy Sąsiedzkie – wyraź opinię!

Sopockie Domy Sąsiedzkie – wyraź opinię!

W 2021 roku koordynację działań Sopockich Domów Sąsiedzkich Gmina Miasta Sopotu powierzyła Stowarzyszeniu Na Drodze Ekspresji, Sopockiemu Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, które od lat działa w zakresie animacji i integracji mieszkańców Sopotu.

Zależy nam, by oferta Domów Sąsiedzkich była tworzona przez mieszkańców i dla mieszkańców, dlatego prosimy Państwa o wypełnienie w terminie do 31 marca br. [klik->] ankiety, która będzie punktem wyjścia do tworzenia odświeżonej oferty w pięciu miejscach:

  • Dom Sąsiedzki w Filii „Broadway” Biblioteki Sopockiej przy ul. Kolberga 9
  • Dom Sąsiedzki „Potok” w Spółdzielni Mieszkaniowej im. J.I. Kraszewskiego w Sopocie przy
    Kraszewskiego 31
  • Dom Sąsiedzki „Alternatywy 5” wraz z Filią nr 8 Biblioteki Sopockiej przy ul. Mazowieckiej 26
  • Dom Sąsiedzki w Filii „Koc i Książka” Biblioteki Sopockiej przy ul. Kazimierza Wielkiego 14
  • Dom Sąsiedzki w Tęczowym Domu – Sopockim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych– ul. 23 Marca 32C (nowość)

Dom Sąsiedzki ma być miejscem, które – oprócz oferty zajęć stałych, będzie skupiać mieszkańców wokół wspólnych tematów, stanie się miejscem spotkań, wzajemnych inspiracji. To w jaki sposób będą funkcjonować zależy także od Państwa pomysłów. Chcemy zachęcać do pożytecznego spędzania czasu, pobudzając do integracji, edukacji i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem zasobów naturalnych Sopotu i funkcji uzdrowiskowej miasta.

Zapraszamy do zapoznania z proponowaną [klik->] koncepcją Sopockich Domów Sąsiedzkich (wstępną wizją rozwoju Domów Sąsiedzkich), do komentowania oraz zgłaszania uwag/pomysłów do 31 marca br.

Ankiety dot. Domów Sąsiedzkich oprócz wersji online są także dostępne w formie papierowej w Filiach Biblioteki Sopockiej: nr 8, ”Broadway” oraz „Koc i Książka”, a także w Spółdzielni Mieszkaniowej im. J.I. Kraszewskiego w Kamiennym Potoku.

Zapraszamy także na dyżur koordynatorki w Tęczowym Domu przy ul. 23 Marca 32c w środę 17 marca w godzinach 12:00 – 18:00.

Jeśli chcieliby Państwo porozmawiać osobiście o Domach Sąsiedzkich w innym terminie zachęcamy do umówienia się na spotkanie z koordynatorką Sopockich Domów Sąsiedzkich Zuzanną Ostrowską tel. 729 863 879, mail: sopockie.domy.sasiedzkie@sopot.pl .

Zapraszamy do współpracy – zgłaszania wszelkich pytań, pomysłów na działania, czy wydarzenia dotyczących Domów Sąsiedzkich, jak również obaw oraz oczekiwań.

Bieżące informacje na temat Domów Sąsiedzkich znajdą Państwo na [klik->] Facebooku: Sopockie Domy Sąsiedzkie.

Close Menu