Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

WYNIKI KONKURSU AKUMULATOR SPOŁECZNY 2020 DLA SOPOTU

WYNIKI KONKURSU AKUMULATOR SPOŁECZNY 2020 DLA SOPOTU

Z radością informujemy, iż w ramach Funduszu Akumulator Społeczny 2020  komisja konkursowa przyznała granty dofinansowując sopockie projekty 6 grup nieformalnych/młodych organizacji pozarządowych na łączną kwotę 25 000,00 zł.

W konkursie wpłynęło 9 ofert, z czego jedna nie spełniła wymagań formalnych. Komisje eksperckie pracowały wiele godzin, podejmując najbardziej trafne decyzje, jak tylko to możliwe. Było to niezwykle trudne zadanie – wszystkie wnioski, które wpłynęły, świadczyły o dużym zaangażowaniu wnioskodawców, za co bardzo dziękujemy. Wszystkim wnioskodawcom gratulujemy ciekawych pomysłów!

W sierpniu wszyscy projektodawcy, którzy otrzymali dofinansowanie rozpoczną działania organizacyjne: upowszechnianie swoich inicjatyw w Sopocie oraz rekrutacja uczestników. Warto wypatrywać informacji i korzystać z proponowanego wsparcia!

Komisja dofinansowała 6 projektów, które będą realizowane od sierpnia do 15 listopada br.:

1. „Sopocka solanka remedium dla społeczników w koronie” – inicjatywa, która zakłada wsparcie społeczników, aktywistów i wolontariuszy szczególnie zaangażowanych w okresie pandemii w pomoc osobom potrzebującym (seniorom i osobom z niepełnosprawnościami, rodzinom z problemem uzależnienia oraz przemocy domowej, a także służbie zdrowia). Projekt zakłada zorganizowanie cyklu 12 zajęć z fizjoterapeutą dla 3 grup (6 os./grupa) na basenie solankowym, które mają być remedium na stres wynikający z ich codziennego zaangażowania zawodowego i społecznego.

2. „Mam Czas – grupa dla mam niemowlaków” – inicjatywa, która zakłada realizację cyklu 10 spotkań on-line (2 godz./spotkanie) oraz indywidualnych konsultacji psychologicznych dla 7 sopocianek z dziećmi do 1 roku życia.

3. „Oznakuj Zwierzaka!” – inicjatywa zakłada przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej w Sopocie, a jej zwieńczeniem będzie akcja bezpłatnego czipowania 100 zwierząt właścicieli z Sopotu.

4. „Rozwój istniejącej już grupy samopomocowej z sektora zdrowia i nowych technologii” – inicjatywa zakłada rozbudowę  i unowocześnienie wortalu tematycznego www.pieknyumysl.com, darmowego, czynnego 24/7 czatu internetowego https://puczat.pl oraz forum wymiany poglądów forum.pieknyumysl.com wspierających osoby w kryzysie psychicznym.

5. „Z piosenką przez wieki” – inicjatywa skierowana do dzieci sopockich przedszkoli. Zakłada zrealizowanie co najmniej 3 audycji muzycznych (koncertów) prezentujących utwory z literatury dziecięcej i klasycznej w ciekawych opracowaniach wokalno-instrumentalnych. Dzieci poznają podstawową terminologię muzyczną: koncert, wykonawca, instrument, solista, kameralista i dokładnie zapoznają się z różnymi instrumentami. Będzie także możliwość  wspólnego muzykowania – połączenia śpiewu, gry na instrumentach i ruchu.

6. „Spotkania integracyjne dla osób LGBTIA” – inicjatywa zakłada wzmocnienie członków młodego sopockiego Stowarzyszenia ASFERA poprzez zorganizowanie wewnętrznych warsztatów wzmacniających dla osób LGBTIA, przeciwdziałających wypaleniu i depresji  oraz przygotowanie materiałów promocyjnych stowarzyszenia.

Nie dofinansowano 2 inicjatyw:

„Letnie Warsztaty Stepowania ONLINE” – grupa zrezygnowała ze wsparcia, gdyż otrzymała dofinansowanie w ramach konkursu organizowanego przez Gdynię.

„Psychoedukacja młodzieży licealnej” – oferta otrzymała negatywną ocenę merytoryczną.

Wyniki konkursu dla miasta Sopot znajdziecie [klik->] TUTAJ

Więcej informacji: http://fundacjarc.org.pl/wyniki-konkursu-akumulator-spoleczny-2020/

Środki w konkursie Fundusz Akumulator Społeczny dla Miasta Sopotu pochodzą z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz z Gminy Miasta Sopotu.

Close Menu