Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Trwa rekrutacja na Sopocki Festyn NGO’s oraz nabór wniosków do nagrody Sopockie Serce

Trwa rekrutacja na Sopocki Festyn NGO’s oraz nabór wniosków do nagrody Sopockie Serce

Chcesz aktywnie promować działalność swojej organizacji? Weź udział w 17tym spotkaniu sektora pozarządowego w Sopocie, które odbędzie się 14 września br. na Skwerze Kuracyjnym Sopockiego Molo.

Do udziału w tegorocznej edycji Festynu zapraszamy organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz miejskie instytucje publiczne, działające na rzecz sopocian i Sopotu, gotowe do aktywnej promocji swojej działalności.

Festyn to przede wszystkim możliwość upowszechniania działalności sektora pozarządowego wśród sopocian i turystów. To również przestrzeń wymiany informacji, nawiązywania współpracy i integracji wokół ważnych problemów społecznych.

Podmioty chętne do współtworzenia Festynu mogą promować się w dowolnej, aktywnej formie poprzez:

1) udział w Paradzie Pozarządowej

Tradycyjnie festyn rozpoczyna Parada, która przejdzie ulicą Bohaterów Monte Cassino, by ok. godz. 12:00 w Muszli Koncertowej Skweru Kuracyjnego oficjalnie rozpocząć doroczne święto pozarządowców. Podczas otwarcia festynu będzie też miało miejsce wręczenie Nagrody Prezydenta Miasta Sopotu Sopockie Serce za znaczące osiągnięcia na rzecz miasta i jego mieszkańców.

2) organizację stoiska promocyjnego

Na Skwerze Kuracyjnym w godz. 11.30-15.00 podmioty biorące udział w festynie promują swoją działalność w formule wystawienniczej,  w dowolnej, atrakcyjnej dla odbiorców formie

3) prezentację działalności artystycznej na Scenie Muszli Koncertowej Sopockiego Molo

Program artystyczny Festynu to składowa propozycji podmiotów prowadzących przede wszystkim działalność kulturalną (godz. 12.15-15.00).

Podmioty zainteresowane nieodpłatnym udziałem w Festynie powinny do dnia 27 sierpnia br. przesłać elektroniczne zgłoszenie. Ze względów organizacyjnych – bardzo prosimy nie zwlekać ze zgłoszeniem udziału do ostatniego dnia.

Przypominamy także o trwającym okresie przyjmowania zgłoszeń do nagrody Prezydenta Miasta Sopotu „Sopockie Serce” dla organizacji pozarządowych za znaczące osiągnięcia na rzecz miasta i jego mieszkańców. Nagrodę stanowi statuetka, dyplom oraz gratyfikacja pieniężna w kwocie 6.000,00 zł. Z wnioskiem o przyznanie Nagrody zgodnie z Regulaminem Nagrody mogą występować mieszkańcy Sopotu, organizacje pozarządowe oraz instytucje działające w sferze pożytku publicznego  do 30 sierpnia 2019 r.

Szczegółowe informacje: Anna Horak, biuro@scop.sopot.pl, 518 838 795, 58 341 83 52

Close Menu