Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

NOMINUJ ORGANIZACJĘ W KONKURSIE SOPOCKIE SERCE 2019

NOMINUJ ORGANIZACJĘ W KONKURSIE SOPOCKIE SERCE 2019

Trwa przyjmowanie zgłoszeń do nagrody Prezydenta Miasta Sopotu „Sopockie Serce” dla organizacji pozarządowych za znaczące osiągnięcia na rzecz miasta i jego mieszkańców. Nagrodę stanowi statuetka, dyplom oraz gratyfikacja pieniężna w kwocie 6.000,00 zł.

Z wnioskiem o przyznanie Nagrody zgodnie z Regulaminem Nagrody mogą występować mieszkańcy Sopotu, organizacje pozarządowe oraz instytucje działające w sferze pożytku publicznego  do 30 sierpnia 2019 r.

Wnioski z dopiskiem „Sopockie Serce” należy składać w Kancelarii Ogólnej (pokój nr 16) Urzędu Miasta Sopotu lub przesłać je na adres Urzędu (ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot). UWAGA! Decyduje data wpływu.

Po rozpatrzeniu wniosków i zasięgnięciu opinii Głównego Specjalisty ds. Organizacji Pozarządowych, Prezydent rozstrzygnie konkurs. Kto otrzyma „Sopockie Serce” w roku 2019 dowiemy się podczas XVII Sopockiego Festynu Organizacji Pozarządowych w dniu 14 września br.

Close Menu