Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

NABÓR OFERT W KONKURSIE NA REALIZACJĘ ZADAŃ SOPOTU Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKU 2021 | do 14 GRUDNIA BR.

NABÓR OFERT W KONKURSIE NA REALIZACJĘ ZADAŃ SOPOTU Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKU 2021 | do 14 GRUDNIA BR.

Prezydent Miasta Sopotu zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert w OTWARTYM KONKURSIE OFERT na realizację zadań Gminy w roku 2021 (i kolejnych) z zakresu POMOCY SPOŁECZNEJ.

Rodzaje priorytetowych zadań, ich cele i rezultaty oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację dostępne [klik->] TUTAJ

UWAGA! 20 listopada uległa zmianie treść ogłoszenia. Zmieniono brzmienie zadania wspieranego – pkt. 6 d) oraz został wydłużony termin składania ofert z 11 grudnia na 14 grudnia br. Poznaj zmienioną treść [klik->] TUTAJ.

Oferty należy składać do 14 grudnia 2020 r. w przygotowanej skrzynce podawczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie (ul. Kolejowa 14), do godziny 15:30 lub za pośrednictwem poczty (nie decyduje data stempla pocztowego!).

Zapraszamy do udziału w szkoleniu online, które odbędzie się 26 listopada w godz. 17.00-18.30. Udział w szkoleniu należy zgłosić  poprzez formularz online: https://forms.gle/8Lxdzbg8mAMCDG29A.

Więcej informacji o szkoleniu [klik->] TUTAJ

Zachęcamy także do skorzystania z doradztwa i konsultacji online w zakresie przygotowywanych ofert w Sopockim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. Oferty do konsultacji i spotkania konsultacyjne realizujemy do 8 grudnia br.

DO POBRANIA OGŁOSZENIE I ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA:

Ogłoszenie nr 1 o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2021 r. i latach kolejnych

Zmiana Treści ogłoszenia nr 1 o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku i latach kolejnych

Źródło informacji: [klik->] BIP MOPS Sopot
Close Menu