Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

SOPOCKIE SERCE 2020 | NABÓR DO 28 SIERPNIA BR.

SOPOCKIE SERCE 2020 | NABÓR DO 28 SIERPNIA BR.

Do 28 sierpnia br. trwa przyjmowanie zgłoszeń do nagrody Prezydenta Miasta Sopotu „Sopockie Serce” dla organizacji pozarządowych za znaczące osiągnięcia na rzecz miasta i jego mieszkańców.

Nagrodę stanowi statuetka, dyplom oraz gratyfikacja pieniężna w kwocie 6.000,00 zł.

Z wnioskiem o przyznanie nagrody mogą występować mieszkańcy Sopotu, organizacje pozarządowe oraz instytucje działające w sferze pożytku publicznego do 28 sierpnia 2020 r.

Zachęcamy do nominowania organizacji, która w Państwa ocenie odniosła wyjątkowe osiągnięcia oraz w sposób szczególny w 2020 roku zaangażowała się w działania na rzecz sopockiej społeczności oraz miasta Sopotu.

Wnioski z dopiskiem „Sopockie Serce” należy składać w Kancelarii Ogólnej (pokój nr 16) Urzędu Miasta Sopotu lub przesłać je na adres Urzędu (ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot). UWAGA! Decyduje data wpływu.

Po rozpatrzeniu wniosków i zasięgnięciu opinii Głównego Specjalisty ds. Organizacji Pozarządowych, Prezydent rozstrzygnie konkurs.

Dokumenty dotyczące Nagrody Sopockie Serce 2020 znajdziesz [klik->] TUTAJ.

Close Menu