Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

POWSZECHNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE SOPOCKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH | 25.10

POWSZECHNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE SOPOCKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH | 25.10

Sopocka Rada Organizacji Pozarządowych kadencji 2019-2022 zaprasza do udziału w Powszechnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Sopockich Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się we wtorek 25 października 2022 r. w godz. 16.30-18.45 w Urzędzie Miasta Sopotu (sala nr 36).

Zebranie odbędzie się na podstawie [klik->] REGULAMIN WYBORU SOPOCKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ PRZEPROWADZENIA POWSZECHNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO PRZEDSTAWICIELI SOPOCKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH oraz zgodnie z proponowanym porządkiem obrad. Zostanie podzielone na dwie części:

GODZ. 16.30-17.30: CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA 

16.30 – 16.40: Otwarcie zebrania i powitanie zgromadzonych

16:40 – 16.55: Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania, przyjęcie porządku obrad i Regulaminu Zebrania, wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków

16.55 – 17.10: Przedstawienie sprawozdania SROP za okres kadencji 2019-2022

17.10 – 17.30: Dyskusja i  głosowanie o udzielenie absolutorium ustępującej Radzie

Zapoznaj się ze Sprawozdaniem z działalności Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych kadencji 2019-2022 [KLIK->] TUTAJ

GODZ. 17.30-17.45: PRZERWA KAWOWA

GODZ. 17.45-18.45 CZĘŚĆ WYBORCZA

17:45 – 18.20: Wybory do Sopockiej Rady Organizacji  Pozarządowych:

-przedstawienie procedury wyborczej

-głosowanie nad liczbą członków SROP (7-9 osób)

-przedstawienie listy kandydatów oraz rozdanie kart do głosowania (13 zgłoszonych kandydatów i kandydatek)

-prezentacja kandydatów – 1 minutowe wystąpienia

-głosowanie tajne i podliczenie głosów przez Komisję Skrutacyjną

Poznaj Kandydatów i Kandydatki do Rady kadencji 2022-2025 [KLIK->] TUTAJ 

18:20 – 18.40: Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków

-przedstawienie zaproponowanych uchwał i wniosków, dyskusja, głosowanie nad przyjęciem zaproponowanych uchwał i wniosków

        

18:40 – 18.45: Ogłoszenie wyników wyboru członków Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych  na kadencję 2022 – 2025 i zakończenie Zebrania

 

UWAGA! Uczestnikami Powszechnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego z głosem decydującym są reprezentanci organizacji pozarządowych, działających w Sopocie i na rzecz mieszkańców Sopotu, posiadający umocowanie do reprezentacji organizacji (osoba/y widniejąca/e w KRS / w ewidencji stowarzyszeń zwykłych / w ewidencji organizacji sportowych lub osoba posiadająca upoważnienie do głosowania w imieniu reprezentowanej organizacji pozarządowej).

WZÓR UPOWAŻNIENIA POBIERZ [KLIK->] TUTAJ

W razie pytań prosimy o kontakt z Anną Horak, Przewodniczącą ustępującej Rady: 518 838 795; biuro@scop.sopot.pl  

Close Menu