Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Świąteczne życzenia

Świąteczne życzenia

Wraz z Świętami Bożego Narodzenia składamy najserdeczniejsze życzenia pokoju w sercu, radości, zdrowia.

Niech każda chwila Świąt żyje własnym pięknem, a Nowy Rok obdaruje Was pomyślnością i szczęściem.

Do życzeń świątecznych dołączamy ogromne podziękowania dla Wolontariuszy, Społeczników, Mieszkańców – dobrych duchów Sopotu, którzy wspierają  potrzebujących, samotnych, dzielą się dobrym sercem i życzliwością.

Akcja Sopocianie sopocianom na święta pokazała jak bardzo  jesteście wielcy! Niech okres Świąt będzie dla Was czasem odpoczynku, nadziei, miłości…

Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia!

życzy

Zespół Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy Stowarzyszeniu na Drodze Ekspresji

Close Menu