Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

PFRON pomoże niepełnosprawnym w rozpoczęciu działalności gospodarczej

PFRON pomoże niepełnosprawnym w rozpoczęciu działalności gospodarczej

Gmina Miasta Sopotu otrzymała z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środki finansowe na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Sopotu nr V/73/2019 z dnia 28 marca 2019 przeznaczono kwotę 80 000,00 zł na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej, w tym 5 000,00 zł na finansowanie szkoleń, 25 000,00 zł na zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy oraz 50 000,00 zł na jednorazowe dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

O jednorazowe dofinansowanie mogą ubiegać się niepełnosprawni mieszkańcy Sopotu, zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy, planujące rozpocząć działalność gospodarczą, rolniczą, a także zainteresowane wniesieniem wkładu do spółdzielni socjalnej.

Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.

Wzory wniosków znajdują się w BIP Sopot.

Close Menu