Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego | 7 stycznia 2020

Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego | 7 stycznia 2020

Prezydent Miasta Sopotu w dniu 23 grudnia 2019 r. ogłosił konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom od Substancji Psychoaktywnych dla Gminy Miasta Sopotu na rok 2020 i zaprasza do składania ofert do dnia 7 stycznia 2010 r.

Szczegółowe warunki konkursu określa [klik-> POBIERZ] Ogłoszenie konkursowe

Oferty należy przygotować na [klik -> POBIERZ] Wzorze oferty realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego składanej zgodnie z ustawą z dnia  11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym .

Więcej informacji w BIP Sopot

Close Menu