Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Sopot w strefie czerwonej I regulacje prawne od 03.10.2020

Sopot w strefie czerwonej I regulacje prawne od 03.10.2020

Drogie organizacje pozarzadowe.
W dniu 1 październiaka 2020 r. Sopot został zakwalifikowany do czerwonej strefy. Regulacje prawne w tym zakresie obowiązywać będą od 3 października.
W związku z powyższym obowiązuje zakaz organizowania wydarzeń kulturalnych i sportowych z udziałem publiczności.
Zachęcamy do bieżącego śledzenia wprowadzanych w życie uregulowań prawnych – ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z trwającym stanem epidemii.

 

Close Menu