Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Przygotuj terminowo sprawozdanie z realizacji zadań publicznych w Sopocie | 30 stycznia 2020

Przygotuj terminowo sprawozdanie z realizacji zadań publicznych w Sopocie | 30 stycznia 2020

Organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne mają zawsze 30 dni od zakończenia realizacji zadania na przygotowanie sprawozdania i jego rozliczenie. Nieterminowe rozliczenie zadania może skutkować zwrotem dotacji z odsetkami jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania dotacji lub nieprzyznawaniem dotacji na realizację zadań w kolejnych latach.

Prawidłowa realizacja zadania, zgodna z zakresem określonym w ofercie, z harmonogramem i kosztorysem znajdzie swoje odzwierciedlenie w prawidłowym rozliczeniu i akceptacji złożonego sprawozdania.

Uwaga! W związku ze zmianami, które weszły 2 marca 2019 r. rozliczając zadanie za rok 2019 należy zwrócić uwagę, który wzór sprawozdania będzie właściwy.

Organizacje, które złożyły oferty na realizację zadań publicznych na rok 2019 w I otwartym konkursie ofert, ogłoszonym w listopadzie 2018 r. rozliczają się na „STARYM” wzorze sprawozdania [klik->pobierz] WZÓR SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO DLA I KONKURSU OFERT.

Instrukcję wypełniania sprawozdania „po staremu” (właściwą dla I konkursu ofert z 2019) znajdziesz [klik->pobierz] TUTAJ.

Organizacje, które złożyły oferty na realizację zadań publicznych na rok 2019 w II otwartym konkursie ofert, ogłoszonym w kwietniu 2019 r. rozliczają się na „NOWYM” wzorze sprawozdania [klik->pobierz] WZÓR SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO DLA II KONKURSU OFERT.

Instrukcję wypełniania sprawozdania „po nowemu” (właściwą dla II konkursu ofert z 2019) znajdziesz [klik->pobierz] TUTAJ.

Organizacje, które w 2019 r. aplikowały o środki na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom od Substancji Psychoaktywnych dla Gminy Miasta Sopotu na rok 2019 swoje sprawozdania przygotowują [klik->pobierz] na WZORZE SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA Z ZAKRESU  ZDROWIA PUBLICZNEGO.

Close Menu