Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Powszechne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Sopockich Organizacji Pozarządowych      | 3 październik 2019 r.

Powszechne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Sopockich Organizacji Pozarządowych | 3 październik 2019 r.

W czwartek 3 października 2019 r., o godz. 16.30 w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sopotu (nr 36, I piętro) odbędzie się Powszechne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Sopockich Organizacji Pozarządowych.

W zebraniu uczestniczyć mogą przedstawiciele organizacji pozarządowych, działających w Sopocie i na rzecz mieszkańców Sopotu. Każdej organizacji przysługuje 1 głos, niezależnie od ilości osób uczestniczących w Zebraniu. By móc korzystać z prawa do głosu na Zebranie należy posiadać [klik->] upoważnienie do głosowania w imieniu reprezentowanej organizacji pozarządowej, podpisane przez osobę/y widniejącą/e w KRS / w ewidencji stowarzyszeń zwykłych / w ewidencji organizacji sportowych.

Zebranie odbędzie się zgodnie z [klik->] „REGULAMINEM WYBORU SOPOCKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ PRZEPROWADZENIA POWSZECHNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO PRZEDSTAWICIELI SOPOCKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH”.

Zebranie zostanie podzielone na dwie części:

GODZ. 16.30-17.30: CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA Z DYSKUSJĄ

GODZ. 17.30-17.45: PRZERWA KAWOWA

GODZ. 17.45-18.45 CZĘŚĆ WYBORCZA

Zachęcamy do zapoznania z proponowanym [klik->] Porządkiem Obrad.

W części sprawozdawczej zostanie przedstawione [klik->] sprawozdanie Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych za kadencję 2016-2019.

W części wyborczej organizacje pozarządowe wybiorą reprezentację sopockiego sektora pozarządowego spośród zgłoszonych zgodnie z paragrafem 14 Regulaminu Wyboru (…) kandydatów na członków Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych. Zachęcamy do zapoznania z [klik->] Listą Kandydatów na członków SROP kadencji 2019-2022.

Bieżące informacje w wydarzeniu na profilu [klik->] Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych.

Close Menu