Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

SPOTKANIE Z ORGANIZACJAMI OBYWATELSKIMI Z WOJ. POMORSKIEGO

SPOTKANIE Z ORGANIZACJAMI OBYWATELSKIMI Z WOJ. POMORSKIEGO

Szanowni Państwo, przedstawicielki i przedstawiciele pomorskich organizacji pozarządowych!

Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego w porozumieniu i współpracy z:
• Radą Działalności Pożytku Publicznego,
• Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych,
• Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych,
• Polską Radą Organizacji Młodzieżowych,
• Konfederacją Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej,
oraz partnerami regionalnymi:
• Pomorską Radą Organizacji Pozarządowych,
• Pomorską Radą Działalności Pożytku Publicznego,
• Pomorską Siecią COP

ZAPRASZA  przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, lokalnych grup działania, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich oraz zaangażowanych w sprawy społeczne obywatelek, obywateli i samorządowców NA OTWARTE SPOTKANIE ONLINE Z ORGANIZACJAMI OBYWATELSKIMI Z WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO, które odbędzie się:

29 kwietnia 2021 roku (czwartek) w godzinach 17:00-20:00 na platformie ZOOM.

Prosimy o zgłaszanie swojego udziału w spotkaniu poprzez [klik->] formularz online do dnia 27 kwietnia 2021 roku (wtorek) do godziny 23:59.

Link dostępu do wydarzenia zostanie przesłany drogą mailową dzień przed spotkaniem (28 kwietnia 2021 r.)

 PROGRAM SPOTKANIA:
1. Powitanie i otwarcie spotkania
– Andrzej Rybus-Tołłoczko, Przewodniczący Konwentu WRDPP, Członek Zarządu OFOP
– Wojciech Jachimowicz, Współprzewodniczący RDPP ze strony pozarządowej
– Cezary Miżejewski, Prezes Zarządu WRZOS
– Alina Prochasek, Przewodnicząca Zarządu PROM
– Karol Handzel, Sekretarz Zarządu KIPR
– Katarzyna Dudzic, Przewodnicząca Pomorskiej RDPP
– Ewa Filipska, Przewodnicząca Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych
– Piotr Stec, Prezes Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych

2.  Przedstawienie informacji o działalności krajowej RDPP – kompetencje formalne, podejmowane działania, skuteczność podejmowanych działań.
Koncepcja Rady Dialogu Obywatelskiego jako następcy krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego – kompetencje, sposób wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych, czy zastąpić także wojewódzkie RDPP.
Poznanie kondycji sektora obywatelskiego – problemy organizacji w terenie z ew. propozycją ich rozwiązań.
– Wojciech Jachimowicz, Współprzewodniczący RDPP ze strony pozarządowej
– Cezary Miżejewski, Prezes Zarządu WRZOS, Prezes Zarządu OZRSS, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Realizacji Zasady Partnerstwa
– dr Maciej Dawid Kunysz, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Funduszy
– Justyna K. Ochędzan, Wiceprezes Zarządu WRZOS, Prezeska zarządu WRK ZOP, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Realizacji Zadań Publicznych i Ekonomii Społecznej

3. Środki unijne na kolejnych 7 lat – na ile aktywność organizacji pozarządowych w konsultacjach proponowanych dokumentów może mieć wpływ na dostępność środków, ich wielkość oraz obszary wsparcia.
Odpowiedź na kryzys społeczno-gospodarczy i środowiskowy oraz na wyzwania związane z klimatem, edukacją, cyfryzacją w projektach Krajowego Planu Odbudowy oraz Umowy Partnerstwa.
– dr Maciej Dawid Kunysz, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Funduszy
– Justyna K. Ochędzan, Wiceprezes Zarządu WRZOS, Prezeska zarządu WRK ZOP, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Realizacji Zadań Publicznych i Ekonomii Społecznej
– Marcin Fuchs, wiceprzewodniczący Pomorskiej RDPP, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego
– Patrycja Szczygieł, Zastępca Dyrektora Departamentu ds. Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

4. Konsultacja uporządkowania sprawozdawczości dla organizacji, czyli uproszczenia wielu obowiązków formalnych.
– Alicja Gawinek, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Sprawozdawczości w Organizacjach Pozarządowych

5. Nie takie straszne RODO.
– Karol Handzel, Sekretarz Zarządu KIPR

Moderator:
– Waldemar Weihs, Członek Prezydium Konwentu WRDPP, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Komunikacji Społecznej

Mocno liczymy na Państwa obecność!

Close Menu