Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

„POMORSKIE DLA SENIORA” KONKURS O NAGRODĘ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

„POMORSKIE DLA SENIORA” KONKURS O NAGRODĘ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza do składania nominacji w konkursie „Pomorskie dla Seniora” w terminie do 5 maja br.

Celem Konkursu jest wyróżnienie Seniora, Samorządu, a także osób podejmujących szczególnie wartościowe i skuteczne inicjatywy na rzecz seniorów oraz upowszechnianie i promowanie działalności Seniorów i polityki senioralnej w regionie Województwa Pomorskiego.

Nagroda przyznawana jest  w 3 kategoriach:

  1. Zwyczajny – Niezwyczajny Senior,
  2. Samorząd przyjazny Seniorom,
  3. Przyjaciel Seniora.

W Konkursie mogą uczestniczyć:

  1. W kategorii Zwyczajny – Niezwyczajny Senior: Osoby urodzone nie później niż w 1959 roku, z terenu Województwa Pomorskiego, podejmujące poza strukturami organizacji/instytucji działania na rzecz społeczności lokalnej.
  2. W kategorii Samorząd przyjazny Seniorom: Samorząd, który prowadzi działania wspierające aktywność seniorów.
  3. W kategorii Przyjaciel Seniora: organizacje pozarządowe, pracodawcy, mieszkańcy (bez względu na wiek) z terenu Województwa Pomorskiego wyróżniający się w sposób szczególny dla osób starszych.

Zgłoszenia kandydatury w Konkursie poprzez wysłanie drogą pocztową lub przedłożenie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Pomorskie dla Seniora” w kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk) czytelnie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego zawierającego zgodę na udział w konkursie, dane kandydata/podmiotu (w zależności od kategorii), opis działalności, uzasadnienie kandydatury (maksymalnie 1 strona formatu A4). Termin nadsyłania nominacji mija 5 maja br. (decyduje data wpływu). 

Szczegółowe informację znajdują się w Regulaminie konkursu.

Close Menu