Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

NABÓR OFERT W KONKURSIE NA REALIZACJĘ ZADAŃ SOPOTU WARSZTATY INTEGRACYJNE I JĘZYK UKRAIŃSKI | 8 GRUDNIA BR.

NABÓR OFERT W KONKURSIE NA REALIZACJĘ ZADAŃ SOPOTU WARSZTATY INTEGRACYJNE I JĘZYK UKRAIŃSKI | 8 GRUDNIA BR.

Prezydent Miasta Sopotu zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert w OTWARTYM KONKURSIE OFERT na realizację priorytetowych zadań Gminy w roku 2023 w zakresie:

EDUKACJI

Zadanie 1: Organizacja edukacyjnych zajęć pozalekcyjnych o charakterze integracyjnym dla dzieci i młodzieży uchodźczych”

Zadanie 2: „Nauka języka ukraińskiego w ramach podtrzymywania tożsamości kulturowej dla dzieci ukraińskich”

Cele ww. zadań oraz warunki aplikowania o dotację określa ogłoszenie konkursowe dostępne [klik->] TUTAJ.

UWAGA! Wszystkie zadania mogą być realizowane wyłącznie w oparciu i zastosowaniu obowiązujących wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa  Nauki i Szkolnictwa Wyższego, odpowiednio dla konkretnych obszarów.

Wymagane jest, aby wszyscy odbiorcy stali się uczestnikami projektu na mocy partnerstwa UNICEF i Gminy Miasta Sopot.

UNICEF – działanie realizowane na mocy partnerstwa pomiędzy UNICEF a Gminą Miasta Sopotu w zakresie zapewnienia wsparcia w zakresie reagowania na sytuacje nadzwyczajne związane z uchodźcami w obszarze związanym z kryzysem ukraińskim” (dzieci-uchodźców i dzieci w obszarze ochrony zdrowia, edukacji, opieki społecznej, rozwoju młodzieży, itp.)  w Sopocie finansowanych przez „UNICEF – Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci – umowa 807/Fm/22„.

Oferty z dopiskiem Centrum Kształcenia Ustawicznego. należy składać  do 8 grudnia 2022 r. w Kancelarii Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Sopotu (ul. Marynarzy 4, I piętro), do godz.15.30 lub za pośrednictwem poczty (nie decyduje data stempla pocztowego!).

Zapraszamy do skorzystania ze:

  • SPOTKAŃ INFORMACYJNO SZKOLENIOWYCH, które odbędą się w Sopockim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w dniach 24 i 28 listopada w godz. 16.30-18.30, w Sopockim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (zapisy pod linkiem: https://forms.gle/ZfgzsdXcAGBFQNfLA ),
  • z DORADZTWA I KONSULTACJI ONLINE dotyczących przygotowywanych ofert.

UWAGA! Konsultacje online i spotkania konsultacyjne realizujemy do 1 grudnia br.

OGŁOSZENIE I ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA DO POBRANIA W BIP SOPOT [KLIK->] TUTAJ

Źródło informacji: [klik->] BIP Sopot

Close Menu