Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Sopocka Rada Organizacji Pozarządowych kadencji 2019-2022 wybrana!

Sopocka Rada Organizacji Pozarządowych kadencji 2019-2022 wybrana!

W dniu 3 października 2019 r., w godz. 16.30 -18.45 w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sopotu odbyło się Powszechne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Sopockich Organizacji Pozarządowych.

W spotkaniu uczestniczyło blisko 50 reprezentantów z 31 organizacji pozarządowych, a także zaproszeni goście – p. Mirosław Goślicki – Skarbnik Miasta Sopotu, p. Marzena Piotrowicz – Główna Specjalista ds. Organizacji Pozarządowych w Mieście Sopot, p. Paweł Stec – Kierownik Działu Strategii i Rozwoju Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Małgorzata Znajkiewicz Inspektor w Dziale Strategii i Rozwoju MOPS Sopot.

Zebraniu przewodniczył Lucjan Brudzyński ze Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Sopot, który zadbał o jego przebieg zgodnie z Regulaminem Powszechnego Zebrania Sopockich Organizacji Pozarządowych oraz przyjętym porządkiem obrad. Po wyborze Sekretarza Zebrania, Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków przystąpiono do realizacji części sprawozdawczej Zebrania.

Przewodnicząca ustępującej Rady Anna Horak przedstawiła [klik->] Sprawozdanie z działalności Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych za okres kadencji 2016-2019.

Po jego wysłuchaniu większością 30 głosów Zebranie Organizacji udzieliło absolutorium ustępującej Radzie kadencji 2016-2019 (1 głos wstrzymujący się).

Po przerwie przystąpiono do części wyborczej Zebrania. W pierwszej kolejności większością głosów ustalono, iż Sopocka Rada Organizacji Pozarządowych kadencji 2019-2022 będzie liczyła 9 osób. Kolejno przedstawiono listę 16 kandydatów do SROP kadencji 2019-2022 i rozdano karty do głosowania. Nastąpiły prezentacje kandydatów po czym zarządzono tajne wybory.

W wyniku wyborów (także po dodatkowym głosowaniu spośród 3 osób, które uzyskały równą ilość głosów) do Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych kadencji 2019-2022 weszli:

1. Anna Horak, reprezentantka Stowarzyszenia Na Drodze Ekspresji

2. Paulina Kwiatkowska, reprezentantka Związku Harcerstwa Polskiego Hufca Sopot

3. Paweł Andrzejczak, reprezentant Sopockiego Klubu Lekkoatletycznego

4. Jakub Zdunek, reprezentant Stowarzyszenia „Sopocki Dom”

5. Adam Wojewódka, reprezentant Stowarzyszenia Sopot Zwierzętom

6. Agnieszka Wyrzykowska, reprezentantka Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział Pomorski, Koło Sopot

7. Joanna Małaczyńska-Rentfleisz, reprezentantka Fundacji Sport na Zdrowie

8. Magda Adamowska, reprezentantka Fundacji Sopocki Teatr Muzyczny Baabus Musicalis

9. Monika Gorszyniecka, reprezentantka Fundacji Rozwoju Edukacji „Trefl”

Zgodnie z Regulaminem Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych Prezydium ukonstytuuje się na pierwszym Zebraniu.

Wszystkim Kandydatom, ale przede wszystkim wybranym członkom Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych kadencji 2019-2022 serdecznie gratulujemy. Życzymy owocnej pracy i współpracy na rzecz III sektora w Sopocie.

 

 

 

 

 

 

Close Menu