Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Sopotu z organizacjami pozarządowymi (…) na rok 2020.

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Sopotu z organizacjami pozarządowymi (…) na rok 2020.

Zauważacie problemy sopocian/Sopotu, którymi w 2020 r. organizacje pozarządowe powinny zająć się priorytetowo? Macie gotowość do  ich rozwiązywania?

Sopocka Rada Organizacji Pozarządowych zaprasza do konsultowania Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Sopotu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020.

W szczególności zachęcamy do przyjrzenia się priorytetowym zadaniom, które Gmina Miast Sopotu planuje zlecać organizacjom pozarządowym w 2020 r. (Rozdział 6 Programu)  oraz planowanym formom współpracy (Rozdział 5 Programu).

Uwagi do Programu należy składać na formularzu konsultacyjnym do 16 sierpnia  br. do godz. 12.00.

Dokumenty źródłowe dostępne w BIP Sopot.

Close Menu