Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Podsumowanie seminarium „Aktywność Obywatelska w Sopocie na przykładzie budżetu obywatelskiego”

Podsumowanie seminarium „Aktywność Obywatelska w Sopocie na przykładzie budżetu obywatelskiego”

W Trójmieście po raz pierwszy Budżet Obywatelski zrealizowano w Sopocie w 2011 roku. Był to równocześnie pierwszy Budżet Obywatelski w Polsce. O tym, czy ma on realny wpływ na aktywność obywatelską mieszkańców, jakie kluczowe dylematy wiążą się z rozwojem budżetu obywatelskiego oraz jak dziesięcioletnie doświadczenie realizacji budżetu obywatelskiego w Sopocie wypadło w badaniu Pomorskiej Pracowni Badań Obywatelskich dyskutowano w Sopocie 25 czerwca 2021 r. podczas seminarium „Aktywność Obywatelska w Sopocie na przykładzie budżetu obywatelskiego”.

W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście – Radni Miasta Sopotu, Wiceprezydentka Miasta Sopotu p. Magdalena Czarzyńska-Jachim, przedstawiciele sopockiego magistratu, mieszkańcy Sopotu, przedstawiciele sopockich spółdzielni mieszkaniowych oraz organizacji pozarządowych.

Spotkanie przebiegło zgodnie z programem. Po przywitaniu przybyłych gości i wstępie do tematyki seminarium przez Wiceprezydentkę Sopotu p. Magdalenę Czarzyńską-Jachim, p. Jerzego Boczonia, prezesa Fundacji RC oraz Piotra Steca, Prezesa Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych, koordynator Pomorskiej Pracowni Badań Obywatelskich i Dyrektor Fundacji RC Łukasz Samborski omówił działalność nowo powstałej Pracowni Badań Obywatelskich – pomorskiego think tanku.

Kolejno zaproszono do wystąpień zaproszonych gości.

Z zaciekawieniem wysłuchaliśmy wykładu prof. zw. dr hab. Cezarego Obrachta-Prondzyńskiego z Uniwersytetu Gdańskiego pn. „Partycypacja mieszkańców we współzarządzaniu miastem/gminą w kontekście budżetów obywatelskich”

Dr Magdalena Muszel,  autorka opracowania [klik-> POBIERZ] „Aktywność Obywatelska w Trójmieście na przykładzie budżetów obywatelskich” przedstawiła najważniejsze w jej opinii aspekty dot. budżetów obywatelskich, na podstawie wyników badań.

Po części teoretycznej Jerzy Boczoń poprowadził panel dyskusyjny „Udział mieszkańców w realizacji budżetu obywatelskiego” z udziałem zaproszonych gości. W dyskusji wzięli udział:

  • prof. zw. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński,
  • dr Magdalena Muszel, Fundacja Zatoka,
  • Katarzyna Alesionek, Biuro Promocji i Komunikacji Społecznej w Urzędzie Miasta Sopotu
  • Aleksandra Gosk, Radna Miasta Sopotu, pomysłodawczyni inicjatyw do sopockiego BO

Zaproszono także słuchaczy do wyrażenia swoich spostrzeżeń dot. funkcjonowania budżetu obywatelskiego w Sopocie.

Wnioski z dyskusji ułożyły się następująco:

▶ Budżety obywatelskie są ważne. Realnie umożliwiają mieszkańcom podejmowanie aktywności obywatelskiej. Budżety obywatelskie to współodpowiedzialność za nasze lokalne społeczności.

▶ Budżety obywatelskie powinny być budowane biorąc pod uwagę funkcję i cel, jaki mają realizować. Budżety obywatelskie z jednej strony służą rozpoznawaniu i realizacji potrzeb mieszkańców, z drugiej – budowaniu wspólnoty. Obie funkcje są ważne. Ich świadomość powinna wpływać na rozwijanie budżetu obywatelskiego w wybranym kierunku.

▶ Wraz ze zmianą potrzeb mieszkańców, zmieniają się zgłaszane i wybierana projekty. Coraz częściej pojawiają się inicjatywy społeczne i ekologiczne.

▶ Edukacja, dialog i umiejętności komunikacyjne to kluczowe aspekty w realizacji budżetu obywatelskiego. Umiejętność dialogowania stanowi fundament w relacji: władza-mieszkańcy, mieszkańcy-władza.

▶ Odrzucone projekty stanowią kapitał wiedzy o niezaspokojonych potrzebach mieszkańców. Ich analiza umożliwia przeprowadzenie interwencji i wdrożenie innych mechanizmów realizacji inicjatyw.

▶ Współistniejące inne mechanizmy realizacji inicjatyw (np. inicjatywa lokalna, konkursy grantowe dla NGOs, regranting dla grup nieformalnych, budżety rad dzielnic) stanowią o sile procesów partycypacyjnych. „Dobre pomysły nie zginą”, gdy mamy współdziałanie wszystkich zinstytucjonalizowanych form wsparcia finansowego aktywności mieszkańców przez samorząd lokalny, komplementarność działań, całościowe postrzeganie procesu zgłaszania inicjatyw przez mieszkańców. Wpływa to także na oszczędzanie energii mieszkańców.

Relacja z dokumentacją fotograficzną wydarzenia znajdziesz na Fb Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych [klik->] TUTAJ.

Organizatorzy dziękują za udział w seminarium i zapraszają na kolejne powiatowe spotkania organizowane w ramach projektu ”Pomorska Pracownia Badań Obywatelskich”.

Organizatorzy seminarium:

Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych, Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, Pomorska Pracownia Badań Obywatelskich

Współpraca:

Miasto Sopot, Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy Stowarzyszeniu Na Drodze Ekspresji

Seminarium dofinansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich oraz ze środków Gminy Miasta Sopotu.

Close Menu