Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Konsultacje Gminnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2021

Konsultacje Gminnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2021

Sopocka Rada Organizacji Pozarządowych zaprasza organizacje pozarządowe działające w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom do konsultacji [klik->] „GMINNEGO PROGRAMU  PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH DLA GMINY MIASTA SOPOTU na rok 2021”.

Organizacje zainteresowane przedmiotowym zakresem swoje uwagi i opinie mogą składać na [klik->] formularzu konsultacyjnym do piątku 30 października do godz. 9.00. Kolejno zebrane uzasadnione uwagi Rada do godz. 15.30 przekaże Prezydentowi Miasta Sopotu.

Źródło: BIP Sopot

Close Menu