Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

KONKURS OFERT NA ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ ROZSTRZYGNIĘTY

KONKURS OFERT NA ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ ROZSTRZYGNIĘTY

Prezydent Miasta Sopotu, po zapoznaniu z wynikami pracy komisji konkursowej,  rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na rok 2022. Wartość zleconych zadań opiewa na blisko 1 006 500,00 zł.

Poznaj zarządzenie Prezydenta wraz z podmiotami wybranymi do realizacji zadań publicznych [klik->] TUTAJ

Źródło informacji BIP Sopot

Close Menu