Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Badanie „Rola kapitału społecznego w zarządzaniu organizacją pozarządową”

Badanie „Rola kapitału społecznego w zarządzaniu organizacją pozarządową”

Zachęcamy do udziału w [klik->] badaniu „Rola kapitału społecznego w zarządzaniu organizacją pozarządową”, prowadzonym w ramach  rozprawy doktorskiej Agnieszki Chomiuk.

Badanie realizowane jest wśród organizacji pozarządowych z województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego. Podane w kwestionariuszu informacje są anonimowe, zostaną wykorzystane wyłącznie w zbiorczych zestawieniach.

Agnieszka Chomiuk, doktorantka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu od wielu lat związana jest z sektorem pozarządowym, obszarem polityk publicznych i społecznych. Działaczka społeczna, członkini Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, inicjatorka działań i projektów społecznych.

W latach 2013-2016 była kierowniczką Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Obecnie jest zastępcą dyrektora ds. wsparcia środowiskowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

Link do badania: https://socialcapital.pl/badanie/index.php?r=survey/index&sid=864296&lang=pl

Close Menu