Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Ruszył nabór wniosków na minigrant 1000zł – Sopocki Fundusz Sąsiedzki

Ruszył nabór wniosków na minigrant 1000zł – Sopocki Fundusz Sąsiedzki

MAMY SOPOCKI FUNDUSZ SĄSIEDZKI NA 2023 ROK! ZGŁOŚ I ZREALIZUJ SWOJĄ LOKALNĄ INICJATYWĘ.

1. CZYM JEST SOPOCKI FUNDUSZ SĄSIEDZKI?
Jest to część budżetu Sopockich Domów Sąsiedzkich (10 tys. zł), o którym bezpośrednio mogą decydować Mieszkańcy poprzez zgłaszanie swoich projektów. Jego celem jest pobudzanie i wzmacnianie aktywności społecznej sopocian i sopocianek oraz wzmacnianie więzi sąsiedzkich i lokalnej współpracy.

2. O JAKIE ŚRODKI MOGĘ APLIKOWAĆ?
Do 1000,00 zł na realizację 1 inicjatywy.

3. KTO MOŻE ZGŁASZAĆ PROJEKTY INICJATYW?
Grupy co najmniej 3 osobowe, chcące realizować wspólnie działania; mogą to być np. grupy sąsiadów, uczniów, koła zainteresowań, grupy wolontariuszy itp. Osoby wchodzące w skład grupy w przeważającej liczbie muszą być mieszkańcami Sopotu. Uwaga – swoje inicjatywy mogą zgłaszać także grupy osób, które są niepełnoletnie, wystarczy że będą miały dorosłego opiekuna.

4. NA CO MOGĘ PRZEZNACZYĆ KWOTĘ, O KTÓRĄ APLIKUJĘ?
Dofinansowanie może być przeznaczone na inicjatywy służące dobru wspólnemu i integracji Mieszkańców Sopotu. Pomysły mogą obejmować takie działania jak, np.: zagospodarowanie wspólnej przestrzeni, zorganizowanie sąsiedzkiego spotkania, festynu, koncertu, wystawy, zajęć cyklicznych bądź jednorazowych. Mogą to być także inicjatywy służące rozwiązaniu wspólnego, sąsiedzkiego problemu.

5. KTO JEST OPERATOREM ŚRODÓW?
Operatorem funduszu, który w roku 2023 stanowi 10 000,00 zł jest Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji – realizator zadania „Sopockie Domy Sąsiedzkie”. To do tej organizacji składa się wnioski i współpracuje przy realizacji swojego pomysłu.

6. CZY KTOŚ POMOŻE MI W PISANIU WNIOSKU?
Nie masz doświadczenia w pisaniu projektów? Nie martw się – opowiedz nam o swoim pomyśle – wesprzemy Cię w jego realizacji.

Spotkanie informacyjne dotyczące Funduszu:
Czwartek 2 marca godz. 17:00: Dom Sąsiedzki „Tęczowy Dom” ul. 23 Marca 32 C.
W razie konieczności będziemy organizować dodatkowe spotkania w innych Domach Sąsiedzkich.
Można także umówić się na spotkanie indywidualne/warsztatowe: domy.sasiedzkie@ekspresja.org | 699 857 138

Swoje pomysły można także skonsultować w Sopockim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Marynarzy 4 w Sopocie: biuro@scop.sopot.p | 518 838 795

7. TERMINY:
Nabór wniosków: 1 – 20 marca 2023.

Operator w ramach „Sopockiego Funduszu Sąsiedzkiego” przewiduje dofinansowanie co najmniej 10 inicjatyw. Projekty mogą być realizowane najdalej do 15 grudnia 2023 r.

Wniosek można wypełnić online: KLIK-> [TUTAJ] lub w formie papierowej [POBIERZ->] Wniosek o minigrant_2023

ZAPOZNAJ SIĘ Z:
[KLIK->] REGULAMINEM SOPOCKIEGO FUNDUSZU SĄSIEDZKIEGO 2023

MASZ PYTANIA? Odpowiedzą na nie:
Zuzanna Ostrowska, koordynatorka Sopockich Domów Sąsiedzkich: domy.sasiedzkie@ekspresja.org tel. 699 857 138
Anna Horak, koordynatorka Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu: biuro@scop.sopot.pl | 58 341 83 52

Close Menu