Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

POMOC SĄSIEDZKA W SOPOCIE – APLIKUJ

POMOC SĄSIEDZKA W SOPOCIE – APLIKUJ

W Sopocie od początku trwania pandemii koronawirusa nasze Centrum wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej uruchomiło pomoc sąsiedzką. Inicjatywa stanowi odpowiedź na zagrożenie rozprzestrzeniania się koronawirusa i troskę o osoby szczególnie narażone na zarażenie.

Jednocześnie akcja stanowi apel do seniorów, aby unikali dużych skupisk ludzkich, a także do mieszkańców Sopotu, aby zwracali szczególną uwagę na samotnych sąsiadów i podejmowali się pomocy sąsiedzkiej.

W Sopockim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu zbieramy informacje o osobach chętnych do udzielania pomocy i o osobach potrzebujących pomocy oraz podejmujemy się pośrednictwa pomocy sąsiedzkiej łącząc osoby potrzebujące z wolontariuszami.

KOMU POMAGAJĄ WOLONTARIUSZE?

Pomoc sąsiedzka kierowana jest do osób potrzebujących pomocy, w szczególności do samotnych seniorów, osób z niepełnosprawnościami, z zastrzeżeniem, że są zdrowe i nie są objęte kwarantanną.

CO OBEJMUJE POMOC SĄSIEDZKA?

Pomoc sąsiedzka ma charakter wolontaryjny (dobrowolny i bezpłatny) i obejmuje w szczególności:

  • wykonanie niezbędnych, podstawowych zakupów (np. artykułów spożywczych i higienicznych),
  • realizację recepty / dostarczenie leków,
  • wyrzucenie śmieci,
  • wyprowadzenie psa.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

Chęci udzielania pomocy mogą zgłaszać zdrowe, pełnoletnie osoby w Sopockim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu od poniedziałku do czwartku w godz. 8.30-17.00 oraz w piątki w godz. 8.30-15.00 pod nr tel. 729 863 777 lub mailowo: p.szczepanska@wolontariat.sopot.pl, albo poprzez wysłanie formularza [klik->] APLIKUJ

Osoby wymagające wsparcia można zgłaszać także w Sopockim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu pod ww. namiarami lub do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 pod nr tel. 58 551 17 10 lub mailowo: mops@mopssopot.pl.

Zarówno złożenie chęci udzielania pomocy przez wolontariusza, jak i zgłoszenie potrzeby pomocy (telefoniczne lub mailowe) są tożsame ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (adres zamieszkania, telefon kontaktowy, ewentualnie e-mail), w tym udostępnianie ich w celu realizacji pomocy sąsiedzkiej.

POBIERZ: Regulamin pomocy sąsiedzkiej w Sopocie

Close Menu