Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

ZNAMY LAUREATÓW KONKURSU „WOLONTARIAT. AKTYWNI W SOPOCIE”

ZNAMY LAUREATÓW KONKURSU „WOLONTARIAT. AKTYWNI W SOPOCIE”

Podczas X Gali Sopockiego Wolontariatu, w dniu 18 grudnia 2018 r. w Teatrze na Plaży w Sopocie poznaliśmy Laureatów konkursu „WOLONTARIAT. AKTYWNI W SOPOCIE”, szczególnie wyróżniających się w obszarze sopockiego wolontariatu.

Spośród 37 nominacji Kapituła konkursowa przyznała we wszystkich kategoriach konkursowych tytuły główne oraz wyróżnienia. Łącznie w konkursie zgłoszono 141 wolontariuszy i wolontariuszek w kategoriach wolontariat indywidualny oraz grupowy, szacunkowo drugie tyle zaangażowanych wolontariuszy w pracę 5 organizacji/instytucji ubiegających się o tytuł  Otwarci na Wolontariat oraz 8 koordynatorów Wolontariatu.

Tytuł Sopocki Wolontariusz Roku 2018 w kategorii indywidualnej otrzymał Michał Wiktor, wolontariusz Sopoteki – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie.

Tytuł Sopoccy Wolontariusze Roku 2018 w kategorii grupowej otrzymali Wolontariusze Sąsiedzcy.

Tytuł Sopocki Koordynator Roku 2018 otrzymał Paweł Andrzejczak z Sopockiego Klubu Lekkoatletycznego

Tytuł Otwarci na Wolontariat 2018 otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Sopocie.

Kapituła konkursowa przyznała także wyróżnienia w każdej kategorii:

Wyróżnienie w kategorii indywidualnej Sopocki Wolontariusz Roku 2018 otrzymał Patryk Linstedt, wolontariusz Sopockiego Centrum Integracji i Wsparcia Cudzoziemców

Wyróżnienie w kategorii grupowej Sopoccy Wolontariusze Roku 2018 otrzymali „Wakacyjni Animatorzy”, wolontariusze Domu Pomocy Społecznej w Sopocie

Wyróżnienie w kategorii Sopocki Koordynator Roku 2018 otrzymała Elżbieta Żyluk ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Armii Krajowej w Sopocie

Wyróżnienie w kategorii „Otwarci na Wolontariat 2018” otrzymało Stowarzyszenie Pomocy Królikom Sopockie Uszakowo

Wszystkim Nominowanym i Laureatom składamy wyrazy uznania i serdecznie gratulujemy.

Close Menu