Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Zakończone  konsultacje Programu współpracy GMS z ngo’sami na 2021 r.

Zakończone konsultacje Programu współpracy GMS z ngo’sami na 2021 r.

Sopocka Rada Organizacji Pozarządowych informuje, iż w wyniku przeprowadzonych konsultacji wpłynęło do Rocznego Programu Współpracy (…)  17 uwag zgłoszonych przez 16 ngo’sów.

Zachęcamy do zapoznania się z uwagami przygotowanymi na [klik->] Formularzu konsultacyjnym projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Sopotu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021.

 

Close Menu