Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

POMOC SĄSIEDZKA CZY WOLONTARIAT SĄSIEDZKI? WŁĄCZ SIĘ I POMAGAJ SOPOCIANOM W POTRZEBIE!

POMOC SĄSIEDZKA CZY WOLONTARIAT SĄSIEDZKI? WŁĄCZ SIĘ I POMAGAJ SOPOCIANOM W POTRZEBIE!

Każdy z nas w czasie pandemii w mniejszym  lub większym stopniu doświadczył różnych przeciwności wynikających z izolacji społecznej. Dla wielu okazało się, że nawet tak trudne doświadczenie może zaowocować dobrem.

Do Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu od połowy marca 2020 r. zgłosiło się ponad 40 wolontariuszy. Wspierali oni w ramach inicjatywy „pomoc sąsiedzka” sopocian w szczególnie trudnej sytuacji, głównie samotnych seniorów i osoby z niepełnosprawnościami. Łącznie ponad 90 sopocian skorzystało z możliwości zrobienia i dostarczenia podstawowych zakupów (np. artykułów spożywczych i higienicznych) czy też realizacji recepty i dostarczenia leków.

Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu nadal na bieżąco zbiera informacje o osobach chętnych do udzielania pomocy oraz o osobach jej potrzebujących. Kolejno łączy osoby w potrzebie z wolontariuszami.

Masz czas i chęci? Dołącz do inicjatywy „pomoc sąsiedzka”!

Aplikuj [klik->] TUTAJ

Inną propozycją włączenia się w pomaganie jest „wolontariat sąsiedzki”. Ta inicjatywa zakłada wspólne spędzanie czasu wolontariusza z seniorem lub seniorką, którym przede wszystkim doskwiera samotność. Wolontariuszem może zostać każda osoba, która ma gotowość poświęcenia w dłuższej perspektywie przynajmniej jeden raz w tygodniu około godziny na np. rozmowę, spacer, grę czy też poczytanie książki. Dotychczasowe doświadczenia potwierdzają, że tego typu wsparcie to wyjątkowy sposób na zacieśniania więzi sąsiedzkich, jak również wzmacnianie odczucia bycia ważnym i potrzebnym.

Obecnie pilnie poszukiwani są wolontariusze do dwóch seniorek. Jedna z nich mieszka na Przylesiu, druga w Kamiennym Potoku.

Masz czas i chęci? Dołącz do sopockich wolontariuszy sąsiedzkich!

Aplikuj [klik->] TUTAJ

Więcej informacji o pomocy sąsiedzkiej oraz o wolontariacie sąsiedzkim:

Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu  

poniedziałek – czwartek: godz. 9.00-17.00 oraz piątek: godz. 9.00–15.00

Patrycja Szczepańska: tel. 729 863 777 | p.szczepanska@wolontariat.sopot.pl

Close Menu