Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób z Niepełnosprawnościami kadencji 2020-2024

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób z Niepełnosprawnościami kadencji 2020-2024

Prezydent Miasta Sopotu Jacek Karnowski spośród nadesłanych nominacji do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób z Niepełnosprawnościami powołał 5 przedstawicieli, którzy w latach 2020-2024 będą pracować na rzecz sopocian z niepełnosprawnościami.
Powiatowa Społeczna Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty.
Do zakresu działania Rady należy w szczególności:
➡️ inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw tych osób,
➡️ opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
➡️ ocena realizacji programów,
➡️ opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę Powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.
W Radzie będą pracowali:
1. Piotr Harhaj, prezes Stowarzyszenia Na Drodze Ekspresji, który objął funkcję Przewodniczącego Rady
2. Monika Lewandowska, która objęła funkcję Sekretarz Rady
3. Renata Birtus, prezes Fundacji Nasz Przyjazny Dom
4. Barbara Dudycz-Hajgiel, prezes Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON
5. Krystyna Kalańska, reprezentantka Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Zarządu Miejskiego w Sopocie
Close Menu