Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ  Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM  ROZSTRZYGNIĘTY

KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM ROZSTRZYGNIĘTY

Prezydent Miasta Sopotu, po zapoznaniu z wynikami pracy komisji konkursowej,  rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom od Substancji Psychoaktywnych dla Gminy Miasta Sopotu na rok 2022. Wartość zleconych zadań opiewa na 831 190,00 zł.

Poznaj zarządzenie Prezydenta wraz z podmiotami wybranymi do realizacji zadań publicznych [klik->] TUTAJ

Źródło informacji BIP Sopot

Close Menu