Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom (…) | 14 grudnia br.

Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom (…) | 14 grudnia br.

PREZYDENT MIASTA SOPOTU zaprasza do składania ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom od Substancji Psychoaktywnych dla Gminy Miasta Sopotu na rok 2022.

ZADANIA BĘDĄCE PRZEDMIOTEM KONKURSU ORAZ TERMINY I WARUNKI ICH REALIZACJI określa [klik->] Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta.

Oferty należy składać  osobiście do 14 grudnia 2021 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Sopotu (ul. Kościuszki 25/27), do godz. 15.30 w zamkniętej kopercie z widocznym oznaczeniem Oferenta oraz dopiskiem na kopercie „Konkurs ofert na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom od Substancji Psychoaktywnych dla Miasta Sopotu”.

Wzór oferty i wszystkie wymagane załączniki do pobrania [klik->] TUTAJ.

Źródło informacji: BIP SOPOT

Close Menu